Rad s polovicom punog radnog vremena radi pojačane njege djeteta i prava zaposlenog ili samozaposlenog roditelja djeteta

Pravo na rad s polovicom punog radnog vremena radi pojačane njege djeteta

Iznos novčane naknade je 2.328,20 kuna, a pravo traje do navršene treće godine djetetova života

Dopust radi njege djeteta s težim smetnjama u razvoju

Iznos novčane naknade je 2.328,20 kuna, a pravo može trajati do navršene osme godine djetetova života

Pravo na rad s polovicom punog radnog vremena radi njege djeteta s težim smetnjama u razvoju

Ovo pravo može ostvariti jedan od zaposlenih ili samozaposlenih roditelja, a iznos naknade izračunava se ovisno o tome je li roditelj zaposlen ili samozaposlen