START – elektroničko pokretanje poslovanja

Usluga omogućuje korisnicima da osnuju d.o.o., j.d.o.o. i obrt te da ga upišu u sudski odnosno obrtni registar. Osnivači prvoga takvog poduzeća oslobođeni su svih upravnih pristojbi

Usluga Vam omogućava pokretanje poslovanja iz vlastitog doma, 24 sata dnevno, kroz jedan elektronički postupak i u roku od svega nekoliko radnih dana.

START omogućava prikupljanje podataka po načelu „samo jednom“ i njihovu razmjenu između institucija te donosi smanjenje troškova pokretanja poslovanja i stalnu informiranost o statusu Vašeg zahtjeva.