Zaštita dostojanstva radnika

Bilo kakvo uznemiravanje na radnom mjestu prijavite poslodavcu koji u roku od osam dana mora ispitati pritužbu i spriječiti nastavak uznemiravanja

Slučajeve mobbinga ili bilo kakvog uznemiravanja na radnom mjestu trebate prijaviti svome poslodavcu.

Ako tvrtka u kojoj radite zapošljava više od 20 ljudi, poslodavac mora imenovati još jednu osobu koja prima i rješava pritužbe vezane za zaštitu dostojanstva radnika.
 

Obveze poslodavca

Nakon što prijavite uznemiravanje, poslodavac ili osoba koju je imenovao da prima i rješava pritužbe je dužan najkasnije u roku od osam dana od dostave pritužbe ispitati vaše navode i poduzeti sve primjerene mjere radi sprječavanja nastavka uznemiravanja ili spolnog uznemiravanja ako utvrdi da ono postoji.

Poslodavac je dužan djelovati prema odredbama kolektivnog ugovora, sporazuma sklopljenog između radničkog vijeća i poslodavca ili prema pravilniku o radu - ovisno o tome na koji je način uređen postupak zaštite dostojanstva radnika.

Ako postoje okolnosti zbog kojih nije opravdano očekivati da će poslodavac zaštititi dostojanstvo, radnik ima pravo prekinuti rad bez prethodno upućene pritužbe poslodavcu, pod uvjetom da je zatražio zaštitu pred nadležnim sudom i o tome obavijestio poslodavca u roku od osam dana od dana prekida rada. Za vrijeme prekida rada, ostvaruje pravo na naknadu plaće u iznosu plaće koju bi ostvario da je radio. Ako je pravomoćnom sudskom odlukom utvrđeno da nije povrijeđeno dostojanstvo radnika, poslodavac može zahtijevati povrat isplaćene naknade plaće za vrijeme prekida rada.


Kazna počinitelju

Ponašanje radnika koje predstavlja uznemiravanje ili spolno uznemiravanje predstavlja povredu obveze iz radnog odnosa, te bi poslodavac takvom radniku mogao otkazati ugovor o radu.