Označavanje proizvoda i isticanje cijena

Na prodajnom mjestu ili na proizvodu mora biti jasno istaknuta njegova maloprodajna cijena

Proizvodi koji se na području Republike Hrvatske nude potrošačima, a čije označavanje nije uređeno posebnim propisom, moraju na ambalaži, privjesnici, naljepnici ili na samom proizvodu sadržavati najmanje:
  • osnovna obilježja proizvoda u mjeri koja je potrebna da bi potrošač donio odluku o kupnji kao što su: naziv proizvoda, tip i model proizvoda, naziv pod kojim se proizvod prodaje, sastav proizvoda, svojstva i tehnička obilježja proizvoda,
  • naziv i sjedište proizvođača ili uvoznika koji ima sjedište na području Europske unije.

Svi podaci moraju biti jasni, vidljivi i čitljivi, te napisani hrvatskim jezikom i latiničnim pismom, što ne isključuje mogućnost istodobne uporabe drugih jezika, a mogu uključivati i znakove i piktograme lako razumljive potrošaču. Ako su napisani na više jezika, svi podaci moraju biti napisani na isti način.
 

Isticanje cijena

Maloprodajna cijena je konačna cijena u kunama za pojedini proizvod ili uslugu, odnosno određenu količinu proizvoda uključujući i porez na dodanu vrijednost. Tu je cijenu trgovac obvezan istaknuti jasno, vidljivo i čitljivo i to na proizvodu, odnosno ambalaži ili na prodajnom mjestu.

Cijena proizvoda mora biti istaknuta na proizvodu ili na prodajnom mjestu, na način da je za potrošača istaknuta nedvosmisleno, vidljivo i čitljivo, te izražena u kunama. Također, maloprodajna cijena mora biti istaknuta i za sve proizvode koji se prodaju, a nalaze se u izlogu.

Ukoliko je maloprodajna cijena proizvoda istaknuta na prodajnom mjestu, mora biti isključena mogućnost njene zamjene s maloprodajnom cijenom drugog proizvoda koji se nalazi u neposrednoj blizini.
 

Savjeti i prijave

Savjet možete dobiti preko besplatnog potrošačkog telefona 0800/414-414. Vaši upiti se zaprimaju svakog radnog dana od 10 do 14 sati.

Pitanja u vezi svojih prava ili zahtjev za inspekcijski nadzor možete uputiti i putem aplikacije Centralni informacijski sustav za zaštitu potrošača.

Nakon ispunjavanja i slanja jednostavnog obrasca, sustav će vaš predmet automatski proslijediti Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta ili Državnom inspektoratu, a vama poslati PIN uz pomoć kojega možete pratiti stanje podnesenog predmeta.