Ured dobrodošlice

Ured dobrodošlice obavlja poslove prijama, informiranja i upućivanja Hrvata izvan Republike Hrvatske u cjelokupan državni sustav Republike Hrvatske

U cilju olakšanja povratka, snalaženja i integracije iseljenih Hrvata - povratnika u cjelokupan državni sustav Republike Hrvatske, unutar Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske djeluje Ured dobrodošlice.
 
Ured dobrodošlice pomaže u rješavanju mnogobrojnih pitanja kao što je ishođenje hrvatskog državljanstva, ishođenje osobne iskaznice, putovnice, upisi podataka u matične knjige, registriranja vozila, priznavanje inozemnih svjedodžbi ili diploma i sl.
 
U okviru Ureda pružaju se i informacije o carinskim povlasticama pri uvozu predmeta kućanstva i gospodarskog inventara kod povratka i useljenja u Republiku Hrvatsku, te o poreznim olakšicama za hrvatske povratnike/useljenike, fizičke i pravne osobe, pri njihovom nastanjenju i stupanju u poslovni odnos u Republici Hrvatskoj.

Ured dobrodošlice predstavlja focal point, odnosno uporišnu točku svim Hrvatima izvan Republike Hrvatske te svim Hrvatima povratnicima kako bi njihov povratak i uključivanje u cjelokupan državni sustav Republike Hrvatske bio olakšan, te s tim u svezi komunicira i koordinira poslove s drugim referentnim  tijelima državne uprave kao i javnim ustanovama, osobito Ministarstvom unutarnjih poslova, Ministarstvom financija – Poreznom upravom te Ministarstvom znanosti i obrazovanja.
 
Ured dobrodošlice aktivno je uključen i u pregled aktivnosti Hrvata izvan Republike Hrvatske te prati i nadzire rezultate integracije hrvatskih povratnika u društveni sustav Republike Hrvatske.

 
Kontakt podaci:
Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske
Trg hrvatskih velikana 6
10000 Zagreb
E-mail: ured-dobrodoslice@hrvatiizvanrh.hr
Tel.: (+385 1) 6444-670
 

Dodatne informacije:

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova