Prijava i odjava gostiju

Strane goste obvezni ste prijaviti turističkoj zajednici kao i nadležnoj policijskoj upravi

Pravne i fizičke osobe koje pružaju uslugu noćenja u smještajnom objektu dužne su u roku od 24 sata po dolasku prijaviti turističkoj zajednici mjesta, općine, grada ili njihovim podružnicama sve osobe kojima se pruža usluga noćenja u smještajnom objektu. U roku od 24 sata od odlaska dužni ste i odjaviti njihov boravak.

Vlasnici kuća i stanova za odmor i stanovnici turističke općine ili grada dužni su u roku od 24 sata po dolasku prijaviti turističkoj zajednici općine ili grada ili njihovim podružnicama sve osobe koje borave u toj kući ili stanu, te zadnjeg dana boravka odjaviti njihov boravak.


Obveznici prijave i odjave turista

Obveznici prijave i odjave turista turističkoj zajednici su:
  • pravne i fizičke osobe koje pružaju uslugu noćenja u smještajnom objektu (hotel, kamp, turističko naselje)
  • fizičke osobe koje pružaju uslugu smještaja u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu
  • vlasnici kuća ili stanova za odmor
  • stanovnici turističke općine ili grada
  • pravne i fizičke osobe koje pružaju uslugu noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma (charter, cruising).

 
Načini prijave i odjave - eVisitor

Prijava i odjava turista turističkoj zajednici od 1. siječnja 2016. godine obavlja se putem sustava eVisitor, kao središnjeg elektroničkog sustava prijave i odjave turista u Republici Hrvatskoj (osim za charter i cruising). Sustav je dostupan korisnicima putem Interneta kao web aplikacija i bez potrebe za instaliranjem na računalo.

Sustav eVisitor unaprjeđuje zajedničko djelovanje sustava turističkih zajednica u naplati boravišne pristojbe i omogućuje praćenje kretanja turista na cijelom teritoriju Republike Hrvatske, odnosno omogućuje da se u realnom vremenu raspolaže sa svim relevantnim podacima o kretanju turističkog prometa u Hrvatskoj, kao i o financijskim podacima o statusu naplate i dugovanja boravišne pristojbe.

Sustav služi i za prikupljanje i obradu podataka o pružateljima usluga smještaja te njihovim smještajnim objektima, a iznimno je važan za obračun i kontrolu naplate boravišne pristojbe kao i za obradu i analizu podataka za statističke izvještaje.
 
Detaljne informacije vezane za prijavu i odjavu turista u sustav eVisitor mogu se pronaći na mrežnim stranicama Hrvatske turističke zajednice

eVisitor.
                                
Fizičke osobe koje pružaju uslugu smještaja u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu, vlasnici kuća ili stanova za odmor i stanovnici turističke općine ili grada, prijavu, odnosno odjavu turista mogu izvršiti i neposredno u mjesno nadležnoj turističkoj zajednici, a turistička zajednica je u tu svrhu dužna osigurati najmanje jedan terminal eVisitor sustava i stručnu pomoć obveznicima prijave odnosno odjave turista.
 

Prijava policijskoj upravi

Boravak stranih gostiju trebate prijaviti i nadležnoj policijskoj upravi, i to putem turističke zajednice, odnosno, putem sustava eVisitor. Ta se odredba ne odnosi na prijavu stranaca koji su državljani država članica Europskog gospodarskog prostora - EGP (sve države članice EU te Lihtenštajn, Norveška, Island i Švicarska).

Državljani navedenih država i članovi njihovih obitelji (bez obzira jesu li oni državljani država članica EGP-a ili ne) izjednačeni su u pravima s hrvatskim državljanima.


Charter i cruising plovila

Upisivanje podataka u Popis turista za pravnu ili fizičku osobu koja pruža uslugu noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma (charter, cruising) i nadalje će se obavljati putem elektroničke razmjene podataka s elektroničkim sustavom evidencije prijave popisa posade i putnika na plovilima za iznajmljivanje odnosno drugim odgovarajućim elektroničkim sustavom koji vodi ministarstvo nadležno za pomorstvo.