Poticaji pri zapošljavanju osoba s invaliditetom

Poslodavci koji zapošljavaju osobe s invaliditetom, kao i osobe s invaliditetom koje se samozapošljavaju mogu ostvariti niz poticaja

Pravo na profesionalnu rehabilitaciju ima osoba s invaliditetom kojoj je utvrđena preostala radna sposobnost.

Profesionalna rehabilitacija obuhvaća niz mjera i aktivnosti koje se provode s ciljem da se osobu s invaliditetom osposobi za prikladan posao, da se osoba s invaliditetom zaposli, odnosno zadrži posao i u njemu napreduje te da se profesionalno razvija.

Pri tom, poslodavci koji zapošljavaju osobe s invaliditetom, kao i osobe s invaliditetom koje se samozapošljavaju mogu ostvariti niz poticaja koje osigurava Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom:
 • subvenciju plaće
 • sufinanciranje troškova obrazovanja
 • sufinanciranje troškova prilagodbe mjesta rada
 • sufinanciranje troškova prilagodbe uvjeta rada
 • sufinanciranje kamata na kreditna sredstva namijenjena nabavi strojeva, opreme, alata ili pribora potrebnog za zapošljavanje osobe s invaliditetom
 • sufinanciranje troškova stručne podrške
 • posebna sredstva za inovativne programe zapošljavanja osoba s invaliditetom. 


Više o mjerama za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom pročitajte na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Paket mjera za osobe s invaliditetom "Uključeni".


Obveza zapošljavanja osoba s invaliditetom - kvota

Svi poslodavci koji zapošljavaju najmanje 20 radnika obveznici su kvote, odnosno zapošljavanja određenog broja osoba s invaliditetom. Broj osoba s invaliditetom koje je poslodavac dužan zaposliti izračunava se po stopi od tri posto od ukupnog broja zaposlenih.
 
Poslodavci mogu kvotu ispuniti i na zamjenski način:
 • primanjem na praksu učenika s teškoćama u razvoju ili studenata s invaliditetom
 • primanjem na praksu rehabilitanata u sklopu profesionalne rehabilitacije
 • sklapanjem ugovora o djelu sa studentom s invaliditetom
 • primanjem osoba s invaliditetom na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
 • sklapanjem ugovora o poslovnoj suradnji s osobom s invaliditetom koja se samozapošljava
 • sklapanjem ugovora o poslovnoj suradnji sa zaštitnim i integrativnim radionicama, kao i s trgovačkim društvima, zadrugama i udrugama u kojima više od polovice radnika čine osobe s invaliditetom
 • stipendiranjem redovnog školovanja osoba s invaliditetom. 

Poslodavci koji ne ispune kvotu niti zapošljavanjem osoba s invaliditetom niti na zamjenski način, u obvezi su plaćati novčanu naknadu. Novčana naknada iznosi 30 posto minimalne plaće, mjesečno, za svaku osobu s invaliditetom koju je poslodavac bio dužan zaposliti.
 

Dodatne informacije:

Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom