Studiranje za strane državljane u RH

Sve o studiranju za strane državljane u Republici Hrvatskoj saznajte na portalu "Study in Croatia"

Redoviti studenti državljani država članica Europske unije (EU studenti) od pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji imaju jednaka prava na pristup obrazovanju kao i studenti državljani Republike Hrvatske.

Između ostaloga, pravo na pristup obrazovanju podrazumijeva pravo na plaćanje istog iznosa školarine koji plaćaju studenti državljani Republike Hrvatske. Slijedom navedenoga, ako studenti državljani Republike Hrvatske imaju pravo na subvenciju školarine, isto pravo ostvaruju i EU studenti.

Redoviti EU studenti također imaju pravo na subvencioniranu prehranu kao i studenti državljani RH.

Studenti iz trećih zemalja upisuju se na visoka učilišta u sklopu kvota za strance i plaćaju iznose školarina koje propisuju sama visoka učilišta.

Strani studenti mogu u Republici Hrvatskoj studirati i u okviru bilateralnih međudržavnih programa te provesti razdoblje studija u Hrvatskoj u okviru programa Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport pod nazivom ERASMUS+ i u okviru regionalnog programa CEEPUS (Srednjoeuropski program razmjene za sveučilišne studije). Provedba ovih programa je u nadležnosti Agencije za mobilnost i programe Europske unije

Agencija za mobilnost i programe Europske unije.

Strani studenti imaju pravo na rad preko ovlaštenih posrednika (studentski centri ili visoka učilišta koja imaju centar za studentski standard).

Svi podaci o visokim učilištima u RH, programima i upisnoj proceduri dostupni su na portalu „Study in Croatia“

Study in Croatia!
 
Detaljnije informacije o upisima na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj mogu se potražiti na stranici koja je dostupna i na engleskom jeziku.