Srednje obrazovanje

Odabir srednje škole

Pri odabiru srednje škole savjete i pomoć možete potražiti od nastavnika, stručnih službi škole ili Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. U odabiru srednje škole može vam pomoći i Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole

Upis u srednju školu

Pravo upisa u prvi razred srednje škole imaju svi kandidati nakon završenog osnovnog obrazovanja, pod jednakim uvjetima u okviru broja utvrđenog odlukom o upisu koju za svaku školsku godinu donosi ministar nadležan za obrazovanje

Vrste srednjih škola

Gimnazije vas pripremaju za nastavak obrazovanja, strukovne škole za uključivanje na tržište rada, a umjetničke škole vam omogućuju stjecanje znanja, vještina, sposobnosti i kreativnosti u umjetničkim područjima

Vrste strukovnih škola

Strukovni programi traju od jedne do pet godina. Njihovim završavanjem možete se uključiti na tržište rada ili uz određene uvjete nastaviti obrazovanje na srednjoškolskoj i na visokoškolskoj razini

Državna matura

U školskoj godini 2009./2010. u hrvatskim školama uspješno je, po prvi put, provedeno polaganje standardiziranog nacionalnog završnog ispita - državne mature

Smještaj u učenički dom

Polazite li srednju školu izvan mjesta stalnog boravka, možete za vrijeme školovanja stanovati u učeničkom domu i koristiti subvencionirani smještaj i prehranu

Umjetničko obrazovanje

Srednje obrazovanje možete steći i u umjetničkim srednjim školama: likovnim, glazbenim i plesnim

Pedagoške mjere u srednjoj školi

Učeniku koji se neprihvatljivo ponaša može biti izrečena pedagoška mjera opomene, ukora, opomene pred isključenje i isključenja iz škole

Školovanje za zanimanje policijskog službenika

Informirajte se o uvjetima i načinima školovanja za zanimanje policijskog službenika

Školovanje za zanimanje vatrogasca / vatrogasnog tehničara

Vatrogasac ili vatrogasni tehničar možete postati ako ste punoljetni i ako ispunjavate određene uvjete

Stipendije Zaklade „Hrvatska za djecu“

Zaklada „Hrvatska za djecu“ raspisuje javni natječaj za dodjelu 500 stipendija redovitim učenicima srednjih škola

Stipendiranje učenika škola nautičkog, brodostrojarskog i ribarsko-nautičkog smjera

Učenici škola nautičkog, brodostrojarskog i ribarsko-nautičkog smjera mogu se prijaviti za stipendiju Ministarstva mora, prometa i infrastrukture od 800 kuna mjesečno