Obrazovanje hrvatskih branitelja i članova obitelji

Poticanje obrazovanja

Ministarstvo hrvatskih branitelja sufinancira troškove obrazovanja

Besplatni udžbenici

Za potrebe redovitog školovanja u osnovnim i srednjim školama te redovitog ili izvanrednog školovanja na visokim učilištima, imate pravo na besplatne obvezne udžbenike

Pravo na potporu za obrazovanje

Ako ulazite u jednu od navedenih kategorija, ostvarujete pravo na potporu za obrazovanje pod određenim uvjetima

Pripremni tečajevi za visoka učilišta

Hrvatski branitelji i određene kategorije djece hrvatskih branitelja ostvaruju pravo na sufinanciranje troškova pripremnih tečajeva za visoka učilišta

Pravo na besplatni topli obrok

Zahtjev za ostvarivanjem ovog prava podnosite upravnom odjelu u svojoj županiji ili Gradskom uredu za branitelje u Zagrebu, ovisno o prebivalištu