Upišite se u Registar hrvatskih subjekata izvan Republike Hrvatske

Svjetski je biti Hrvat – postanite i vi dio globalne Hrvatske. Pristupite komunikacijskoj platformi za sve Hrvate izvan Hrvatske

Registar hrvatskih subjekata izvan Republike Hrvatske predstavlja digitalnu bazu podataka i komunikacijsku mrežu s ciljem promicanja i umrežavanja Hrvata diljem svijeta te njihovog povezivanja s domovinom. 

Registar omogućava uspostavljanje poslovne, znanstvene, kulturne, sportske ili neku drugu vrstu suradnje, a omogućava i izravnu komunikaciju korisnika te primanje obavijesti o mogućnostima ostvarenja profesionalnih i osobnih interesa.
 
Olakšajte svoje umrežavanje, pokrenite suradnju i ostvarite partnerstvo. Koristite ovu modernu e-uslugu – izradite zapis o sebi ili o pravnoj osobi s kojom ste povezani. Pokrenite registraciju. Registar je dostupan na hrvatskom, engleskom, njemačkom i španjolskom jeziku.
 
Registar predstavlja i komunikacijsku mrežu jer omogućuje uspostavljanje izravne komunikacije i umrežavanje registriranih korisnika u cilju olakšavanja i efikasne realizacije njihovih interesa. Zbog svoje komunikacijske komponente ovaj projekt Ureda jedinstven je u svijetu jer omogućava dvosmjernu komunikaciju i usmjeren je na više mogućnosti suradnje.
 
Za sve dodatne informacije u vezi registracije, prijave i upisa u Registar slobodno uputite e-mail na registar@hrvatiizvanrh.hr.