Radovi na usluzi e-Dnevnik

Sve dodatne informacije, kao i popis škola koje koriste sustav e-Dnevnik možete pronaći na CARNET-ovim stranicama o e-Dnevniku

CARNET u periodu od 8. do 16. kolovoza na usluzi e-Dnevnik za roditelje izvodi radove na održavanju sustava i realokaciju potrebnih resursa.

U navedenom periodu sustav neće biti dostupan za korisnike. Sustav će opet biti dostupan od 16. kolovoza 2022. godine.