Hrvatska turistička kartica

Platna kartica koju izdaje poslovna banka na zahtjev svake fizičke i pravne osobe

Hrvatska turistička kartica projekt je Vlade RH i Ministarstva turizma i sporta s ciljem povećanja potrošnje hrvatskih građana u ugostiteljstvu i turističkim sadržajima na području cijele Republike Hrvatske.

Pravo na isplatu neoporezivog dijela naknade (poslodavac svojim zaposlenicima može uplatiti neoporezivi dio dohotka u visini do 2.500,00 kuna godišnje, sve u svrhu poticanja potrošnje u ugostiteljstvu i turizmu unutar cijele Republike Hrvatske) imaju fizičke osobe zaposlene u Republici Hrvatskoj i to:
  • radnici koji obavljaju nesamostalnu djelatnost za koju primaju plaću, sve temeljem zaključenog Ugovora o radu na određeno ili neodređeno vrijeme, sukladno posebnom propisu kojim se uređuju radni odnosi
  • obrtnici koji obavljaju djelatnost registriranu sukladno posebnom propisu kojim se uređuje obavljanje obrta
  • poljoprivrednici kao djelatnici koji obavljaju djelatnost poljoprivrede i šumarstva
  • djelatnici slobodnih zanimanja koje su po toj osnovi obvezno osigurane prema propisima što uređuju obvezna osiguranja, a kojima su to osnovne djelatnosti i koje su po toj osnovi upisane u registar obveznika poreza na dohodak (djelatnost zdravstvenih djelatnika, veterinara, odvjetnika, javnih bilježnika, revizora, inženjera, arhitekata, poreznih savjetnika, stečajnih upravitelja, tumača, prevoditelja, turističkih djelatnika, znanstvenika, književnika, izumitelja, samostalna predavačka djelatnost, odgojna djelatnost, kao i druge slične djelatnosti, te samostalna djelatnost novinara, umjetnika, sportaša i sl.)
Odnosno, svaki poslodavac u Republici Hrvatskoj može svom radniku, kao i svaki obrtnik i samozaposlena osoba samom sebi, kao Korisniku, uplatiti sredstva po osnovi naknade.

Plaćanje Hrvatskom turističkom karticom moguće je na području cijele Hrvatske tijekom cijele godine. Karticom je moguće plaćanje usluga u svim ugostiteljskim objektima koji pružaju usluge pripremanja hrane i točenja pića (restorani, kafići, fast food itd.) te u svim objektima koji pružaju uslugu smještaja (hoteli, kampovi, pansioni, privatni iznajmljivači itd.), a koji posjeduju POS aparat te prihvaćaju plaćanje platnim karticama. Također, Hrvatskom turističkom karticom možete plaćati usluga chartera (iznajmljivanje brodova) te ostale usluge turističkih agencija na području Republike Hrvatske.

Banke koje izdaju Hrvatsku turističku karticu su:
  • Hrvatska poštanska banka - HPB
  • Podravska banka - POBA.