Nove funkcionalnosti usluge e-Blokade

Omogućeno je pretraživanje i dohvat većeg skupa podataka iz postupka provedbe ovrhe na novčanim sredstvima i jednostavnog postupka stečaja potrošača
 

Građani sada osim uvida i preuzimanja podataka iz njihovog Očevidnika neizvršenih osnova za plaćanje te slika dokumenata osnova za plaćanje koje su evidentirane u Fini mogu dobiti i:

- specifikaciju izvršenja osnova za plaćanje,
- podatak o redoslijedu osnove za plaćanje i iznosu nepodmirenih obveza evidentiranih prije te osnove za plaćanje i
- dokumente iz sustava jednostavnog postupka stečaja potrošača:
a) Poziv potrošaču na dostavu očitovanja za provedbu jednostavnog postupka stečaja potrošača
b) Poziv potrošaču na dostavu adrese za primanje pismena
c) Prijedlog za provedbu jednostavnog postupka stečaja potrošača.
 
Usluga e-Blokade putem sustava e-Građani građanima omogućava uvid i preuzimanje podataka iz sustava provedbe ovrhe na novčanim sredstvima ne samo po osnovama za plaćanje kojima su oni ovršenici, nego i po o osnovama za plaćanje po kojima su ovrhovoditelji (Specifikacija izvršenja osnove za plaćanje, Podatak o redoslijedu osnove za plaćanje i slika osnove za plaćanje).

Više informacija o usluzi e-Blokade i detaljno pojašnjenje podataka iz Očevidnika neizvršenih osnova za plaćanje