Na portalu e-Građani dostupna je usluga „Priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija“

Elektronička usluga PISK (sustav za podnošenje zahtjeva za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije) omogućava korisnicima podnošenje zahtjeva, dopunu zahtjeva, preuzimanje upravnih akata te podnošenje žalbe

Pristup je moguć na poveznici PISK aplikacija, a može se i odabrati u katalogu usluga portala e-Građani.
 
Aplikaciju mogu koristiti:
 • EU državljani koji žele živjeti i raditi u RH
  • svi strani državljani mogu koristiti portal e-Građani ako posjeduju Osobni Identifikacijski Broj (OIB), temeljem kojeg mogu pribaviti jednu od vjerodajnica u Republici Hrvatskoj s liste prihvaćenih vjerodajnica
  • EU/EEA građani mogu koristiti usluge ukoliko posjeduju neku od vjerodajnica iz EU/EEA država koje su priznate za prekogranično korištenje elektroničkih usluga.
 • državljani RH koji su studirali u inozemstvu
 • državljani trećih zemalja koji imaju mogućnost korištenja vjerodajnica iz sustava e-Građani ili e-IDAS.
 
U sustavu zdravstva preko PISK aplikacije se može podnijeti zahtjev za obavljanje sljedećih reguliranih profesija:
 • doktora medicine
 • doktora medicine specijalista
 • dentalnih asistenata
 • dentalnih tehničara
 • doktora dentalne medicine
 • doktora dentalne medicine specijalista
 • farmaceutskih tehničara
 • ljekarnika
 • ljekarnika specijalista
 • diplomiranih fizioterapeuta
 • fizioterapeuta prvostupnika fizioterapije
 • fizioterapeutskih tehničara
 • medicinskih sestara za djelatnost opće zdravstvene njege
 • prvostupnika sestrinstva
 • magistara sestrinstva
 • sveučilišnih magistara sestrinstva
 • diplomiranih medicinskih sestra
 • medicinskih sestara specijalista
 • medicinskih biokemičara
 • medicinskih biokemičara specijalista
 • primalja - asistentica/primaljski asistent
 • prvostupnika primaljstva
 • magistara primaljstva
 • prvostupnika radiološke tehnologije
 • prvostupnika radne terapije
 • diplomiranih radnih terapeuta
 • magistara sanitarnog inženjerstva.
 
U sustavu obrazovanja preko PISK aplikacije se može podnijeti zahtjev za kvalificiranog:
 • odgojitelja u dječjem vrtiću
 • učitelja razredne nastave u osnovnoj školi
 • učitelja predmetne nastave u osnovnoj školi
 • nastavnika predmetne nastave u srednjoškolskoj ustanovi
 • strukovnog učitelja/nastavnika stručnih predmeta u srednjoj strukovnoj školi
 • učitelja/nastavnika u osnovnoj/srednjoj glazbenoj školi
 • učitelja/nastavnika u osnovnoj/srednjoj plesnoj školi
 • stručnog suradnika pedagoga u dječjem vrtiću/osnovnoj/srednjoj školi
 • stručnog suradnika logopeda u dječjem vrtiću/osnovnoj/srednjoj školi
 • stručnog suradnika knjižičara u osnovnoj/srednjoj školi.
Kroz aplikaciju prati se status i rok rješavanja zahtjeva.
 
Za upite vezane uz podnošenje zahtjeva za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije iz Sustava odgoja i obrazovanja možete se javiti na mail adresu PISK@mzo.hr, a za upite vezane uz podnošenje zahtjeva za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije iz Sustava zdravstva možete se javiti na mail adresu PISK@miz.hr