Koje dokumente ponijeti sa sobom?

Dobro je prethodno prikupiti i sa sobom ponijeti javne isprave, osobne i druge dokumente

Donosimo vam informativni pregled javnih isprava i dokumenta, koji se zavisno od vašeg statusa i osobnih postupaka pred nadležnim državnim tijelom u Hrvatskoj, mogu potraživati:
 
 • Važeća isprava o identitetu s vidljivom fotografijom (putna isprava)
 • Izvod iz matične knjige rođenih/rodni list
 • Vjenčani list
 • Potvrda o slobodnom bračnom stanju
 • Potvrda o životnom partnerstvu
 • Sudska odluka o razvodu braka (izvornik odluke s klauzulom pravomoćnosti)
 • Uvjerenje o nekažnjavanju nadležnog inozemnog tijela države čiji su podnositelji zahtjeva državljani (za reguliranja zakonitog boravka punoljetnih osoba koje ne posjeduju hrvatsko državljanstvo, a državljani su trećih zemalja i ako predaje zahtjev za stjecanje hrvatskog državljanstva - ne stariji od 6 mjeseci)
 • Učenička knjižica odnosno svjedodžbe osnovne/srednje škole po razredima
 • Obrazovne svjedodžbe (diplome) i potvrde o završenom osnovnoškolskom, srednjoškolskom i visokoškolskom obrazovanju (u svrhu nastavka školovanja i upisa u obrazovne programe, priznavanje inozemne obrazovne svjedodžbe ili zapošljavanja)
 • Službeni dokument izdan od strane završenog visokog učilišta koji sadrži podatke: položene ispite s ocjenama, službeni naziv i trajanje studijskog programa te uvjete upisa (npr. dodatak diplomi „Diploma supplement“ u svrhu priznavanja inozemne obrazovne kvalifikacije)
 • Vozačka dozvola ili međunarodna vozačka dozvola
 • Dokaz o vlasništvu vozila (prometna dozvola te kupoprodajni ugovor/račun o kupnji vozila)
 • Potvrda o boravku u inozemstvu (za preseljenje predmeta kućanstva iz država trećih zemalja)
 • Popis predmeta kućanstva/osobne imovine (za postupak oslobođenja plaćanja carine za preseljenje kućanstva iz države trećih zemalja)
 • Službena evidencija o cijepljenju 
 • Dokaz/potvrda o razdoblju zdravstvenog osiguranja (primjenom uredbi Europske unije i međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju)   
 • Medicinska dokumentacija (recepti, nalazi i mišljenja, rendgenske snimke, zubni karton i dr.)
 • Međunarodna svjedodžba o zdravlju životinja (veterinarski certifikat) ili putovnica za vašeg kućnog ljubimca
 • Važeća polica putno zdravstvenog osiguranja (državljani trećih zemalja s kojima RH nema ugovor o socijalnom - zdravstvenom osiguranju).
 
Više o korištenju stranih javnih isprava u Republici Hrvatskoj i o tome da li vam je potrebna legalizacija/nadovjera vaših dokumenata možete pročitati u članku Ovjera stranih i domaćih javnih isprava.
 
Informacije o legalizaciji/nadovjeri isprava možete zatražiti i u nadležnoj diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Republike Hrvatske u inozemstvu.
 
Budući da Europska unija propisuje zajednička pravila za zaštitu vaših prava iz sustava socijalne sigurnosti stečenih unutar 27 država članica EU-a te Europskom ekonomskom području (EEA) i Švicarskoj, Islandu, Lihtenštajnu, Norveškoj i Švicarskoj, informirajte se pri kontaktnoj točki države u kojoj ste ostvarili vaše pravo o obrascu/potvrdi koja će vam trebati u Hrvatskoj.