Kartično plaćanje unutar usluga e-Zahtjev za vozačku dozvolu i e-Zahtjev za putovnicu

Unutar platforme e-Građani implementiran je sustav e-Pristojbe putem kojeg je omogućeno kartično plaćanje upravnih pristojbi i naknada, a koji vodi efikasnijoj i bržoj javnoj upravi

Usluge su uključene na novi Sustav e-Pristojbe (SeP) te je građanima omogućen odabir kartičnog plaćanja zbirnog iznosa za propisanu upravnu pristojbu i naknadu za izradu isprave, kao i troška dostave ovih isprava ukoliko se odluče na dostavu na kućnu adresu.