Dostava elektroničkih isprava za registraciju vozila u Republici Hrvatskoj

Usluga omogućuje dostavu elektroničkih isprava u postupcima registracije, ispitivanja i provjere sukladnosti (homologacije) vozila

Omogućena je dostava elektronički potpisanih dokumenta prema stanicama za tehnički pregled za potrebe tehničkih pregleda i registracijskih postupaka

Hrvatski državljani prijavljuju se u sustav putem NIAS-a, a građani EU/EAA putem ekvivalentnog sustava država članica.