Kako se prijaviti na portal e-Građani?

U svakodnevnom životu, služimo se javnim ispravama (npr. osobnom iskaznicom, putovnicom i sl.) kako bismo dokazali svoj identitet. U digitalnom svijetu, e-Građana, elektronički identitet dokazujemo vjerodajnicom

Čime se prijavljujem na portal e-Građani?

Na portal e-Građani prijavljujete se vjerodajnicom. Ako imate elektroničku osobnu iskaznicu (eOI) i čitač ili koristite internet bankarstvo, zaposlenik ste zdravstvene ustanove ili ustanove visokog obrazovanja, student ili korisnik nekog poslovnog certifikata, tada već imate jednu od važećih vjerodajnica i možete početi koristiti portal e-Građani. Provjerite s kojom vjerodajnicom raspolažete na listi prihvaćenih vjerodajnica.
 
Kako razine sigurnosti utječu na moje korištenje portala?

Sustav e-Građani poznaje tri razine sigurnosti: Visoku razinu sigurnosti (3), Značajnu razinu sigurnosti (2) i Nisku razinu sigurnosti (1). e-Usluge i vjerodajnice razvrstane su u te tri kategorije sigurnosti. Pregledajte usluge po razinama sigurnosti u katalogu usluga i vjerodajnice po razinama sigurnosti na listi prihvaćenih vjerodajnica.
 
Vjerodajnica Visoke razine sigurnosti (npr. e-osobna iskaznica) pruža pristup svim e-uslugama na portalu. Dok vjerodajnice Značajne razine sigurnosti (npr. m-Token, Internet bankarstvo) pružaju pristup uslugama značajne i niske razine sigurnosti. Vjerodajnice Niske razine sigurnosti pružaju pristup samo uslugama Niske razine sigurnosti (npr.e-Pass).
 
U slučaju da ne posjedujete niti jednu od vjerodajnica s liste prihvaćenih vjerodajnica, možete zatražiti besplatno izdavanje vjerodajnice mToken (Značajna sigurnosna razina) ili ePASS (Niska sigurnosna razina). ePASS i mToken vjerodajnice izdaju se u poslovnicama Fine.
 
Imam vjerodajnicu i kako dalje?

Na početnoj stranici portala e-Građani (gov.hr) možete pokrenuti svoju prijavu na portal. Prijavu možete izvršiti u 4 jednostavna koraka:
  • Kliknite na ikonu Prijava koja se nalazi u gornjem desnom kutu zaglavlja ove stranice
  • Dozvolite sustavu korištenje i razmjenu osobnih podataka
  • Odaberite vjerodajnicu koju želite koristiti. Kod prvog korištenja portala potrebno je prihvatiti uvjete korištenja portala
  • Aktivirajte korisnički pretinac. Savjetujemo vam da ga aktivirate kako biste mogli primati obavijesti od usluga koje koristite npr. o potrebi obnove registracije vozila. Pročitajte više na Što je korisnički pretinac i kako ga aktivirati?
Spremni ste za korištenje portala!