Kako ostvariti pravo na korištenje posebne upisne kvote?

Za upis studijskih programa u posebnoj kvoti namijenjenoj pripadnicima hrvatske nacionalne manjine i hrvatskog iseljeništva kandidati se prijavljuju izravno na fakultete

Fakulteti samostalno, prema prethodno objavljenim kriterijima, provode rangiranje ovih kandidata te zadržavaju mogućnost provođenja razredbenog postupka.
 
Važno je napomenuti da kandidati ne trebaju pristupati državnoj maturi u Republici Hrvatskoj, nego trebaju dostaviti dokaz o završenom srednjoškolskom obrazovanju u državi u kojoj žive.
 
Uz samu prijavu na željeni fakultet, kandidati koji se odluče koristiti posebnu upisnu kvotu trebaju predati zahtjev za priznavanje inozemne srednjoškolske kvalifikacije te zahtjev za izdavanje Potvrde o pripadnosti hrvatskom narodu. Potvrde o pripadnosti hrvatskom narodu izdaje Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske.
 
Opširnije informacije o natječaju temeljem posebne upisne kvote dostupne su na mrežnoj stranici Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske.