Izjava o pristupačnosti

Vlada Republike Hrvatske nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).
Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na sustav e-Građani.

Stupanj usklađenosti

Mrežno sjedište portala e-Građani djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti (nepristupačnog sadržaja) navedenog u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:
  • dio postavljenih dokumenata nije dostupan u strojno čitljivom obliku
  • ne postoji mogućnost uključivanja opcije za automatsko ispravljanje grešaka pri unosu teksta
  • nedostaju oznake u dijelu Portala koji se odnosi na upis prijedloga ili komentara
  • dio Portala koji se odnosi na postavke kolačića nema zadovoljavajuću razinu kontrasta
  • slideshow s videozapisima ometa čitač ekrana jer svakom promjenom slidea čitač ponovo čita naziv videozapisa
  • mogućnost „Skočite na glavni sadržaj“ spusti prikaz, ali ne i pokazivač (kursor)
  • padajući izbornici kod opcije Filtrirajte e-usluge i Veličine pisma se ne najave te se fokus ne prebaci na prvu stavku u njima
  • gumbi za zatvaranje padajućih izbornika nisu imenovani.

Vlada Republike Hrvatske radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.  

Priprema ove Izjave

Ova je Izjava sastavljena 23.03.2021. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.
Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Vlade Republike Hrvatske.
Izjava je zadnji put preispitana 01.12.2023. godine, a Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.


Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Vladu Republike Hrvatske.
Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta portala e-Građani korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: pristupacnost@rdd.hr.

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.