Gospodarske institucije u Hrvatskoj

Pogledajte listu institucija kojima se možete obratiti ili na čijim se stranicama možete informirati o pokretanju i razvijanju gospodarske suradnje s Republikom Hrvatskom

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, je središnje koordinativno i nadzorno tijelo kojima se Hrvati iz cijelog svijeta mogu obratiti vezano za sva pitanja pokretanja i razvijanja gospodarske suradnje s Republikom Hrvatskom. Za sve dodatne informacije u ulaganja u RH slobodno uputite e-mail na gospodarska-suradnja@hrvatiizvanrh.hr.


Gospodarske institucije od interesa za gospodarske i investicijske poslove su: 

1. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Ministarstvo određuje strateške smjerove, razvija programe i planove održivog razvoja društva na načelu zelenog i kružnog gospodarstva u cilju preobrazbe u pravedno i prosperitetno društvo s resursno učinkovitim i konkurentnim gospodarstvom, osiguravajući klimatsku neutralnost, očuvanje i održivo korištenje prirodnih dobara.

2. Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

Agencija pruža podršku poduzetnicima kroz sve razvojne faze njihovog poslovanja: od istraživanja i razvoja ideje pa sve do komercijalizacije i plasmana na tržište. Agencija potiče osnivanje i razvoj subjekata malog gospodarstva, ulaže u malo gospodarstvo, financira poslovanje i razvoj subjekata malog gospodarstva kreditiranjem i davanjem jamstva, daje potpore za istraživanje, razvoj i primjenu suvremenih tehnologija te pruža financijske potpore inovativnim i tehnološki usmjerenim tvrtkama u RH.

3. Hrvatska gospodarska komora

Samostalna stručno-poslovna organizacija koja promiče, zastupa i usklađuje zajedničke interese svojih članica pred državnim i drugim tijelima u RH i inozemstvu, pruža pomoć pri pronalasku partnera u izlasku na strana tržišta kroz međunarodna predstavništva, lobira za zakonsku regulativu RH u skladu s interesima članica, omogućuje pravna savjetovanja, informacije, baze podataka i poduzetničke edukacije, sufinanciranje nastupa na sajmovima, upućivanje u izvore financiranja te savjetovanje pri apliciranju za EU sredstva kroz regionalno razgranatu infrastrukturu, nudi komorske kontakte kao potporu kod lokalnih razvojnih agencija, razvojnih banaka, drugih državnih institucija, preporuka komercijalnoj banci ili pri javnoj nabavi poslova, u RH ili inozemstvu.

4. Hrvatska obrtnička komora 

Samostalna stručno-poslovna organizacija obrtnika osnovana radi promicanja, usklađivanja i zastupanja zajedničkih interesa obrtništva.

5. Hrvatska banka za obnovu i razvitak 

Razvojna i izvozna banka RH sa zadaćom poticanja razvitka hrvatskog gospodarstva: kreditiranjem, osiguranjem izvoza od političkih i komercijalnih rizika, izdavanjem garancija te poslovnim savjetovanjem.