e-Usluge HZMO-a

Dosadašnje usluge kao što su prava iz mirovinskog osiguranja, doplatak za djecu, nacionalna naknada, koje su bile pojedinačno objavljene na portalu e-Građani, sada su dostupne na ovoj novoj objedinjenoj usluzi

e-Usluge HZMO-a nova je usluga Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje kojom će se omogućiti podnošenje zahtjeva za ostvarivanje različitih prava.

Ovom jedinstvenom uslugom omogućuje se podnošenje zahtjeva za:
  • ostvarivanje prava na starosnu/prijevremenu starosnu mirovinu
  • ostvarivanje prava na invalidsku mirovinu
  • ostvarivanje prava na privremenu invalidsku mirovinu
  • ostvarivanje prava na obiteljsku mirovinu nakon smrti osiguranika
  • ostvarivanje prava na obiteljsku mirovinu nakon smrti korisnika mirovine
  • ostvarivanje prava na nacionalnu naknadu
  • ostvarivanje prava na doplatak za djecu
  • izdavanje prenosivog dokumenta A1- prijava za rad u dvije ili više država EU
  • izdavanje prenosivog dokumenta A1- pomorci.