e-Usluga socijalne skrbi

Elektronički servis e-Usluge Socijalna skrb, kao dio servisa e-Građani, omogućuje elektroničku komunikaciju s centrima za socijalnu skrb

Koristeći servis e-Usluge Socijalna skrb moguće je:
  • pribaviti potvrdu o evidenciji korisnika odnosno potvrdu da li je osoba korisnik nekog prava iz sustava socijalne skrbi
  • podnijeti Zahtjev za priznavanje prava na osobnu invalidninu (za odraslu osobu i za dijete)
  • podnijeti Zahtjev za priznavanje prava na doplatak za pomoć i njegu (za odraslu osobu i za dijete) u elektroničkom obliku.