Informacijski sustav prostornog uređenja – ISPU

Na jednom mjestu dostupni podaci o korištenju prostora putem važećih prostornih planova i izdanih dozvola


Informacijski sustav prostornog uređenja (ISPU) je sustav Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja koji građanima putem geoportala omogućava na jednostavan način pristup informacijama o korištenju prostora. Cilj uspostave ISPU-a je da sustav prostornog uređenja bude transparentan i relevantni podaci svima dostupni te da se omogući jednostavan uvid u sve procese koji se događaju u prostoru.

Geoportal je centralno mjesto za pristup pojedinim tzv. modulima ISPU, tj. računalnim rješenjima kao što su eDozvola, eKatalog, eNekretnine i dr. koji služe za unos i učitavanje podataka i dostupni su ovlaštenim korisnicima iz tijela javne vlasti nadležnih za vođenje postupaka iz područja prostornog uređenja, gradnje, procjene nekretnina, građevinske inspekcije i dr. Skupovi podataka učitani kroz module dostupni su za pregled građanima na geoportal u zakonima i podzakonskim aktima određenom opsegu.

ISPU nudi i pregled katastarskih podataka, podataka o ozakonjenju nezakonito izgrađenih zgrada, digitalnih ortofoto karata, topografskih karata, kao i mrežne usluge pregleda odabranih karata važećih prostornih planova, a od listopada 2017. godine dostupna je i usluga preuzimanja dva sloja građevinskih područja.

Unutar samih modula, ovlaštenim korisnicima dostupne su sve informacije i podloge potrebne za vođenje postupaka.

U ISPU je, osim podloga dostupnih i na drugim geoportalima, ugrađena i ortofotokarta, tzv. DOF68, koja je izrađena na temelju snimaka Hrvatske nastalih prije 1968. godine koje otkrivaju izgled, veličinu, gustoću i tip naselja, rasprostranjenost cestovne mreže i ostalu infrastrukturu te brojne druge podatke o Hrvatskoj iz toga vremena.

Sustav se kontinuirano nadograđuje i dopunjava novim skupovima podataka, modulima i e-uslugama.


Informacijski sustav prostornog uređenja – ISPU.