Prije i nakon kupnje

Označavanje proizvoda i isticanje cijena

Na prodajnom mjestu ili na proizvodu mora biti jasno istaknuta njegova maloprodajna cijena

Akcije, sezonska sniženja, rasprodaje i popusti

Kad kupujete na sniženju, rasprodaji ili akcijskoj prodaji imate ista prava kao u redovitoj prodaji

Račun

Trgovac vam je obvezan izdati račun za prodani proizvod ili obavljenu uslugu u papirnatom ili elektroničkom obliku te omogućiti provjeru ispravnosti zaračunatog iznosa

Jamstveni list

Ako je tijekom ispravne montaže, uporabe i rukovanja došlo do kvara na proizvodu s jamstvenim listom možete koristiti prava iz jamstva - pravo na popravak ili, ako to nije moguće, pravo na zamjenu za ispravan proizvod

Reklamacija proizvoda i usluga s nedostatkom

S reklamacijom se obraćate prodavatelju koji, ovisno o vašem zahtjevu, mora zamijeniti proizvod, vratiti vam novac, sniziti cijenu ili otkloniti nedostatak na proizvodu 

Krivotvorine i piratstvo

Piratstvo i krivotvorenje srodni su po tome što se u oba slučaja radi o neovlaštenom korištenju prava intelektualnog vlasništva