Zapošljavanje

Prednost pri zapošljavanju

Prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, možete ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju pod određenim uvjetima

Poticanje samozapošljavanja

Ministarstvo hrvatskih branitelja može dodijeliti potporu za samozapošljavanje hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji

Fiskalna olakšica za zapošljavanje

Poslodavac koji zaposli dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili dijete nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ima određene fiskalne olakšice

Potpora za novo zapošljavanje

Ministarstvo hrvatskih branitelja može dodijeliti novčane potpore poslodavcima za novo zapošljavanje hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji

Rad uz mirovinu - hrvatski branitelji i HRVI

Hrvatski branitelji i HRVI imaju pravo na rad uz mirovinu pod određenim uvjetima