Zapošljavanje

Prednost pri zapošljavanju

Možete ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju u tijelima kojima je osnivač Republika Hrvatska. Pravo prednosti moguće je ostvariti isključivo kada kandidati za posao ispunjavaju jednake uvjete

Potpore za samozapošljavanje

Ministarstvo hrvatskih branitelja objavljuje javne pozive za dodjelu potporu za samozapošljavanje

Fiskalna olakšica za zapošljavanje

Poslodavac koji zaposli dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili dijete nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ima određene fiskalne olakšice

Potpora poslodavcima

Ministarstvo hrvatskih branitelja može dodijeliti novčane potpore poslodavcima za novo zapošljavanje hrvatskih branitelja, djece smrtno stradalih ili nestalih hrvatskih branitelja, djece dragovoljaca i djece HRVI-a iz Domovinskog rata

Rad uz mirovinu - hrvatski branitelji i HRVI

Hrvatski branitelji i HRVI imaju pravo na rad uz mirovinu pod određenim uvjetima

Potpora za proširenje postojeće djelatnosti

Ministarstvo hrvatskih branitelja može sufinancirati proširenje djelatnosti i nove projekte  zadruga i drugih malih poduzetnika, obrtnika i poljoprivrednika