Zapošljavanje

Prednost pri zapošljavanju

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima u javnim službama i ustanovama, tijelima državne uprave i pravnim osobama u državnom vlasništvu možete ostvariti ako ispunjavate uvjete iz natječaja i ako ste nezaposleni

Poticanje samozapošljavanja

Utrošite li sredstva iz potpore za samozapošljavanje namjenski, ne trebate ih vraćati

Fiskalna olakšica za zapošljavanje

Poslodavac koji zaposli dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili dijete nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ima određene fiskalne olakšice

Potpora za novo zapošljavanje

Ministarstvo hrvatskih branitelja može dodijeliti novčane potpore poslodavcima za novo zapošljavanje hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji

Rad uz mirovinu - hrvatski branitelji i HRVI

Hrvatski branitelji i HRVI imaju pravo na rad uz mirovinu pod određenim uvjetima