Osiguranja

Vrste osiguranja

Osiguranjem štitite svoj život, zdravlje i imovinu od budućih rizika

Obvezna osiguranja u prometu

Vlasnik vozila dužan je prije uporabe vozila sklopiti ugovor o osiguranju