Zapošljavanje

Poticanje obrazovanja

Ministarstvo hrvatskih branitelja sufinancira troškove stjecanja prvog zanimanja i prekvalifikacije, do iznosa od 10.000 kuna, a troškove stjecanja dodatnih znanja i vještina te polaganja majstorskog ispita do iznosa od 5000 kuna

Prednost pri zapošljavanju

Prednost pri zapošljavanju u javnim službama i ustanovama, tijelima državne uprave i tvrtkama u državnom vlasništvu imate samo ako ispunjavate uvjete iz natječaja i ako ste nezaposleni

Poticanje samozapošljavanja

Potporu za samozapošljavanje u iznosu od 40.000 kuna možete dobiti ako namjeravate pokrenuti obrt, trgovačko društvo ili obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo. Utrošite li ih namjenski, sredstva ne trebate vraćati