Uvjeti korištenja

Općim uvjetima korištenja uređuju se pravila korištenja portala e-Građani, kao i drugih odgovarajućih komponenti portala e-Građani povezanih na sustave državne informacijske infrastrukture od strane fizičkih i pravnih osoba

Korištenje portala e-Građani (u daljnjem tekstu: Sustav) nije moguće bez pristanka na Opće uvjete i privole na obradu osobnih podataka.

Aktiviranjem i korištenjem Sustava, Korisnici potvrđuju da su upoznati s Općim uvjetima, da su ih razumjeli te da na njih izričito pristaju kao i da daju privolu na obradu osobnih podataka.

Opći uvjeti objavljuju se na odgovarajućim mrežnim stranicama Sustava (https://gov.hr).

Prihvaćanjem ovih Općih uvjeta Korisnici su suglasni da će Sustave, elektroničke usluge i druge odgovarajuće komponente povezane u Sustave i na državnu informacijsku infrastrukturu, koristiti isključivo u skladu s njihovom izvornom svrhom, zakonitom namjenom i na način koji ne ugrožava, ograničava ili sprječava rad i korištenje od strane trećih osoba.

Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva zadržava pravo bez prethodne najave izmijeniti i/ili dopuniti Opće uvjete, o čemu će Korisnici/Prekogranični korisnici biti pravovremeno obaviješteni.

Sva pitanja ili primjedbe u odnosu na funkcioniranje Sustava upućuju se na adresu elektroničke pošte: pomoc@e-gradjani.gov.hr ili na telefon broj: 072 200-027

Sva pitanja ili primjedbe u odnosu na e-usluge i sadržaj koji se dostavlja u korisnički pretinac upućuju se direktno određenom Pružatelju e-usluge u skladu s uvjetima pružanja e-usluge.

Sve zahtjeve ili pitanja u vezi s obradom osobnih podataka kao i povlačenje privole na obradu osobnih podataka mogu se podnijeti u pisanom obliku na adresu: Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva, Ivana Lučića 8, 10000 Zagreb ili elektroničkom poštom na: zastitapodataka@rdd.hr.

Kontaktni podaci službenika za zaštitu osobnih podataka voditelja obrade su: zastitapodataka@rdd.hr.

Ovi Opći uvjeti primjenjuju se od 30. ožujka 2021. godine.