Uvjeti korištenja i Politika privatnosti

Općim uvjetima i Politikom privatnosti uređuju se pravila korištenja portala e-Građani, a osobne podatke prikupljamo i obrađujemo u svrhu izvršavanja zadaća od javnog interesa, službenih ovlasti i poštivanja pravnih obveza u skladu sa zakonom ili drugim propisom RH i pravom Europske unije

Aktiviranjem i korištenjem sustava, Korisnici potvrđuju da su upoznati s Općim uvjetima i Politikom privatnosti, da su ih razumjeli te da na njih izričito pristaju. Opći uvjeti i Politika privatnosti objavljuju se na mrežnim stranicama sustava e-Građani.
 
Prihvaćanjem Općih uvjeta Korisnici su suglasni da će sustave, elektroničke usluge i druge odgovarajuće komponente povezane na državnu informacijsku infrastrukturu, koristiti isključivo u skladu s njihovom izvornom svrhom, zakonitom namjenom i na način koji ne ugrožava, ograničava ili sprječava rad i korištenje od strane trećih osoba.

Sva pitanja ili primjedbe u odnosu na e-usluge i sadržaj koji se dostavlja u Korisnički pretinac upućuju se direktno određenom pružatelju e-usluge u skladu s uvjetima pružanja e-usluge.
 
Osobne podatke prikupljamo i obrađujemo u svrhu:
-        obrade osobnih podataka kako bi vam omogućili korištenje Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava (NIAS) i elektroničkih vjerodajnica
-        obrade osobnih podataka kako bi vam omogućili pružanje e-usluga
-        obrade osobnih podataka radi davanja odgovora na postavljeni upit
 
Prikupljanje i obrada osobnih podataka zakonito je temeljem:
-        članka 6. stavka 1 točke (c) obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza
-        članka 6. stavka 1 točke (e) obrada je nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade
 
UREDBE (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ.

Ovi Opći uvjeti i Politika privatnosti primjenjuju se od 02. kolovoza 2021. godine.