Program učenja hrvatskog jezika u Republici Hrvatskoj

Jednom godišnje u mjesecu svibnju Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske otvara Javni poziv za prijavu na Program učenja hrvatskog jezika

Program učenja hrvatskoga jezika ima osobitu važnost u smislu njegovanja i promicanja hrvatskoga jezika i kulture kao i promicanja suradnje i povezanosti između Republike Hrvatske s iseljenim Hrvatima i njihovim potomcima. Ovim se programom ujedno potiče povratak hrvatskih iseljenika i njihovih potomaka u Republiku Hrvatsku, te se stvaraju preduvjeti za njihovo lakše uključivanje u gospodarski i društveni život Republike Hrvatske. Na program se mogu prijaviti pripadnici hrvatskog naroda ili njihovi potomci, supružnici kao i prijatelji hrvatskoga naroda i Republike Hrvatske, koji njeguju hrvatski identitet i promiču hrvatsko kulturno zajedništvo.

Pravo na stipendiju za učenje hrvatskoga jezika ostvaruje se putem Javnog poziva.
Stipendija za učenje hrvatskoga jezika u Republici Hrvatskoj uključuje trošak učenja hrvatskoga jezika, subvencioniranu prehranu do dva obroka dnevno i naknadu za smještaj u studentskom domu ili privatno.

Tečaj hrvatskoga jezika organiziran je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, Splitu, Rijeci, Osijeku te Sveučilištu u Zadru, a provode ga Centar za hrvatski kao drugi i strani jezik „Croaticum“ (Zagreb), Centar za hrvatske studije u svijetu (Split), Riječka kroatistička škola (Rijeka) i Odsjek za hrvatski jezik i književnost (Osijek).

Sve dodatne informacije dostupne su na mrežnim stranicama Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske te nas slobodno kontaktirajte i putem e-maila tečaj-hrvatskog-jezika@hrvatiizvanrh.hr.