Pravo na doplatak za pomoć i njegu

Iznos doplatka za pomoć i njegu se može priznati u punom 79.63 EUR (600 kuna) ili smanjenom iznosu 55.74 EUR (420 kuna)

Pravo na doplatak za pomoć i njegu priznaje se djetetu s teškoćama u razvoju i osobi s invaliditetom zbog čega joj je prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe u organiziranju prehrane, pripremi i uzimanju obroka, nabavi namirnica, čišćenju i pospremanju stana, oblačenju i svlačenju, održavanju osobne higijene, kao i obavljanju drugih osnovnih životnih potreba.
 
Pravo na doplatak za pomoć i njegu se ne priznaje:
  • osobi koja ima u vlasništvu drugi stan ili kuću, osim stana ili kuće koju koristi za stanovanje, a koji može otuđiti ili iznajmiti i time osigurati sredstva za pomoć i njegu
  • osobi koja ima u vlasništvu poslovni prostor koji ne koristi za obavljanje registrirane djelatnosti
  • osobi kojoj je osiguran smještaj u ustanovi socijalne skrbi i kod drugih pružatelja socijalnih usluga, u zdravstvenoj ili u drugoj ustanovi odnosno organizirano stanovanje, sukladno odredbama ovoga Zakona ili drugim propisima
  • osobi koja je sklopila ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju, osim u slučaju pokretanja postupka za raskid, utvrđenje ništetnosti ili poništaj ugovora
  • osobi koja doplatak za pomoć i njegu ostvaruje prema drugim propisima
  • osobi koja osobnu invalidninu ostvaruje prema ovom Zakonu ili drugim propisima.

Iznos doplatka za pomoć i njegu

Iznos doplatka za pomoć i njegu se može priznati u punom ili smanjenom iznosu, ovisno o tome postoji li prijeka potreba pomoći i njege druge osobe u punom ili smanjenom opsegu.

Doplatak za pomoć i njegu iznosi:
  • u punom iznosu 79,63 EUR  (600 kuna) (120 posto osnovice)

  • u smanjenom iznosu 55,74 EUR (420 kuna) (84 posto osnovice)


Korisniku prava na doplatak za pomoć i njegu može se iznimno priznati i usluga pomoći u kući u organiziranju prehrane (priprema ili nabava i dostava gotovih obroka) obavljanje kućnih poslova, održavanje osobne higijene i zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba, a koje ne može sam niti uz pomoć roditelja, bračnog ili izvanbračnog druga, životnog partnera ili djeteta.

Ostvarivanje prava

Potencijalni korisnik mora podnijeti zahtjev nadležnom zavodu za socijalni rad. Osobu se upućuje na vještačenje u Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom. Pravo se ostvaruje temeljem rješenja nadležnog zavoda za socijalni rad prema prebivalištu korisnika. Pravo se priznaje s danom podnošenja zahtjeva ili pokretanja postupka po službenoj dužnosti.
 
Centri za socijalnu skrb prestaju s radom s 31. prosinca 2022. godine i od 1. siječnja 2023. godine njihove poslove preuzima Hrvatski zavod za socijalni rad.

Mirovanje prava

Korisniku koji se nalazi u istražnom zatvoru, na izdržavanju kazne zatvora, u zdravstvenoj ustanovi te boravku u inozemstvu u neprekidnom trajanju duljem od šest mjeseci pravo na doplatak za pomoć i njegu miruje.
Rješenjem o mirovanju prava obustavlja se isplata doplatka za pomoć i njegu.
Rješenjem o prestanku mirovanja prava na doplatak za pomoć i njegu odlučuje se i o nastavku isplate koja počinje s danom prestanka okolnosti za mirovanje prava.