Portal e-Građani – dostupno više od 100 usluga

Na portalu e-Građani dostupno je više od 100 usluga koje građani i poduzetnici mogu koristiti u svoje ime, u ime malodobnog djeteta i u ime poslovnog subjekta
 

Portal e-Građani na jednom mjestu pruža informacije i elektroničke usluge građanima i poduzetnicima te omogućuje brzu i jednostavnu komunikaciju s javnom upravom.

Građani i poduzetnici mogu pristupati javnim elektroničkim uslugama koje pružaju tijela javnog sektora:
  • u svoje ime
  • u ime svoje djece
  • kao i u ime svog poslovnog subjekta.
Od više od 100 usluga koliko ih je danas dostupno na portalu e-Građani najčešće korištene usluge su:
Usluge su korištene gotovo 81 milijun puta, a samo u 2021. godini više od 33,5 milijuna puta.