Položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini

Položaj i status kroz stoljeća, ovisno o političkim, državnim i društvenim prilikama

Hrvati u Bosni i Hercegovini su domicilni, konstitutivni i ustavnopravni narod. 

Nakon uspostave mira 1995. godine i potpisa Daytonskog mirovnog sporazuma kojim je uspostavljen ustavnopravni okvir Bosne i Hercegovine (Aneks IV., Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini), Hrvati su potvrđeni kao konstitutivan narod. U razdoblju nakon 1995., a osobito nakon 2000. godine došlo je do postupnih promjena u izbornom zakonodavstvu Bosne i Hercegovine, što je dovelo do narušavanja konstitutivnosti, suverenosti i jednakopravnosti hrvatskoga naroda.

Pripadnici hrvatskog naroda iz Bosne i Hercegovine sudjeluju u Savjetu Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske, savjetodavnom tijelu Vlade Republike Hrvatske koje pruža pomoć Vladi Republike Hrvatske u osmišljavanju i provedbi politike, aktivnosti i programa prema Hrvatima izvan Republike Hrvatske. Imaju 9 članova predstavnika, od kojih je jedan predstavnik Katoličke crkve iz Bosne i Hercegovine.

Opširnije informacije dostupne su na mrežnoj stranici Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske.