Nove usluge na portalu e-Građani

Na portalu e-Građani nalaze se dvije nove usluge za korisnike

U nastavku donosimo naziv novih usluga i pružatelja usluga te kratki opis svake usluge.

Grad Jastrebarsko - Geoportal Jaska
Usluga Geoportal Grada Jastrebarsko omogućuje prilaganje zahtjeva za promjenu podataka vezanih uz komunalnu naknadu, prijavu problema/nedostatka u komunalnoj infrastrukturi i predlaganje izmjene lokalnih prostornih planova.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja - e-Upisi u odgojno-obrazovne ustanove 
Usluga omogućava podnošenje i praćenje statusa zahtjeva za upis djeteta u ustanove ranog i predškolskog obrazovanja (upis djeteta u dječji vrtić).