Nova usluga Ministarstva turizma i sporta Ostvarivanje prava u sustavu sporta

Glavni cilj je osigurati trajno i strukturirano prikupljanje podataka po svim segmentima sporta u Republici Hrvatskoj koji se financiraju iz proračunskih sredstava namijenjenih za javne potrebe u sportu

Što je Nacionalni informacijski sustav u sportu?

Sustav u kojem se prikupljaju i ažuriraju informacije o:
 • aktivnostima osoba koje obavljaju sportske djelatnosti
 • utrošku sredstava namijenjenih programu provedbe Nacionalnog programa sporta
 • sustavu natjecanja
 • stručnom kadru u sportu
 • planiranju, izgradnji i održavanju sportskih građevina
 • djeci sportašima
 • kategoriziranim sportašima
 • rekreativnim aktivnostima građana.

Nacionalni informacijski sustav u sportu putem usluge Ostvarivanje prava u sustavu sporta omogućava:
 • uvid u evidencije i registre Nacionalnog informacijskog sustava u sportu
 • podnošenje zahtjeva za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija iz područja sporta u svrhu ostvarivanja poslovnog nastana i pružanja usluga reguliranih profesija iz područja sporta na privremenoj i povremenoj osnovi
 • podnošenje prijava na natječaje i javne pozive
 • podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava u sportu
 • upis/ispis iz Registra samostalnih sportskih djelatnosti.