Nova e-usluga Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje - podnošenje e-Zahtjeva za ostvarivanje prava na doplatak za djecu

Uslugom se omogućava građanima podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na doplatak za djecu

Od 3. srpnja 2020., dostupna je nova e-usluga Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje pod nazivom e-Zahtjev za ostvarivanje prava na doplatak za djecu koja građanima omogućava predaju zahtjeva za ostvarivanje prava na doplatak za djecu putem sustava e-Građani.