Kako se vrši izbor liječnika primarne zdravstvene zaštite?

Saznajte sve o izboru liječnika primarne zdravstvene zaštite

Prilikom izbora liječnika primarne zdravstvene zaštite osigurana osoba se može opredijeliti samo za jednog liječnika obiteljske (opće) medicine, zdravstvene zaštite predškolske djece, zdravstvene zaštite žena i dentalne zdravstvene zaštite.

Izbor liječnika vrši se, u pravilu, prema mjestu prebivališta u najbližoj zdravstvenoj ustanovi.

Putem tražilice dostupne su informacije o liječnicima koji imaju ugovor s HZZO-om te podacima o raspoloživosti za upis novih pacijenata.
U ordinaciji liječnika za kojeg ste se opredijelili, liječnik unosi podatke na tiskanicu izjave te ih ovjerava potpisom i pečatom zdravstvene ustanove, odnosno ordinacije.
Ovjerenu tiskanicu dostavljate nadležnom uredu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje prema mjestu vašeg prebivališta/boravišta.