Kako i gdje riješiti upravne poslove od 10. srpnja do 1. rujna 2023.?

Radno vrijeme upravnih poslova

U žurnom i ubrzanom postupku zahtjevi za osobnu iskaznicu i putovnicu podnose se isključivo u Ulici grada Vukovara 70.

Izrađene isprave preuzimaju se na onoj lokaciji na kojoj je podnesen zahtjev.

Mogućnost plaćanja naknade za izradu isprava putem POS uređaja na lokacijama PU zagrebačke - Ulica grada Vukovara 70 (osobne iskaznice, putovnice) i Heinzelova 98 (osobne iskaznice, putovnice, vozačke dozvole)

Provjerite je li Vaša isprava izrađena putem govornog automata:

Za osobnu iskaznicu - 01/4563 602
Za putovnicu - 01/4563 601

 
PREBIVALIŠTE/BORAVIŠTE, OSOBNE ISKAZNICE I PUTOVNICE:
 

LOKACIJA

RADNO VRIJEME

 
Heinzelova 98

7,00 do 14,00 sati
            PONEDJELJAK: 7,00 - 17,30 sati
OSOBNE ISKAZNICE I PUTOVNICE
SAMO U REDOVNOM POSTUPKU

Ulica grada Vukovara 70

7,00 do 14,00 SATI
PONEDJELJAK: 7,00 - 17,30 sati
OSOBNE ISKAZNICE - REDOVNI, UBRZANI I ŽURNI POSTUPAK
PUTOVNICE - REDOVNI I ŽURNI POSTUPAK

II. PP Zagreb (Črnomerec)

7,00 do 14,00 sati
 PONEDJELJAK: 7,00 - 17,30 sati
OSOBNE ISKAZNICE I PUTOVNICE
SAMO U REDOVNOM POSTUPKU

VI. PP Zagreb (Novi Zagreb)

7,00 do 14,00 sati
OSOBNE ISKAZNICE I PUTOVNICE
SAMO U REDOVNOM POSTUPKU

IX. PP Zagreb ( Sesvete)

7,00 do 14,00 sati
 PONEDJELJAK: 7,00 - 17,30 sati
OSOBNE ISKAZNICE - REDOVNI, UBRZANI I ŽURNI POSTUPAK
  PUTOVNICE SAMO U REDOVNOM POSTUPKU

 
PROMETNE ISPRAVE  (VOZILA I VOZAČI):
 

LOKACIJA

RADNO VRIJEME

Heinzelova 98

VOZAČKE DOZVOLE
7,00 - 14,00 SATI
PONEDJELJAK: 7,00 - 17,30 sati

Heinzelova 98

POSLOVI VEZANI UZ VOZILA
SVAKI RADNI DAN OD 7,00 - 14,00 SATI

 
 
STRANCI:

POSLOVNI PROCES

NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Zahtjev za kratkotrajni (turistički) boravak, promjena adrese stranca, prijava adrese stranog radnika po ulasku u RH (nakon što je izdana prva radna dozvola)


- Obrazac 16a -  (Građani- Obrasci)  
preslika putne isprave stranca
suglasnost i os. iskaznica stanodavca ili ovjereni ugovor o najmu

Zahtjev za privremeni boravak, zahtjev za dugotrajno boravište, zahtjev za stalni boravak

e-mailom u PDF formatu na: zg.drzavljanstvo.stranci@mup.hr  
Informacije dostupne na poveznici (Građani-Stranci)

Zahtjev za radnu dozvolu, prilaže se:
- ugovor o radu, valjana putna isprava
- uvjerenje o nekažnjavanju iz matične države

O radnim dozvolama na mrežnim stranicama MUP-a    
Za prvu radnu dozvolu potreban je test tržišta rada i mišljenje HZZ-a

 Radne doz. bez testa tržišta rada i mišlj. HZZ radna.dozvola.zagreb@mup.hr

Uručenje gotovih radnih dozvola

Remetinečki gaj 13 od 7 do 14 (uz prethodnu najavu na broj telefona: 01/4563 690, 01/4563 637)

Prijava privremenog boravka drž. EGP-a (EU)

 e-mailom zg.drzavljanstvo.stranci@mup.hr  tel.: 01/4563 688; 01/4563 548

Potvrda o prijavi rada

Remetinečki gaj 13, od 7 do 14 sati; tel. broj: 01/4563 622; 01/4563 688

Iskaznica za stranca

Remetinečki gaj 13, od 7 - 14  SATI

 

DRŽAVLJANSTVO

RADNO VRIJEME

Ulica kneza Branimira 4

7 do 14 sati - uz najavu od 8 do 12 sati  na tel: 01/4563 569;  01/4563 641

 

ORUŽJE

RADNO VRIJEME

Ulica kneza Branimira 4

7,00 do 14,00 sati

 
NALAZNI URED:

LOKACIJA

RADNO VRIJEME

Heinzelova 98

7,30 do 10,00  i od 11,00 do 13,00 sati



 KONTAKT  TELEFONI (informacije) - OD 9 DO 12  SATI:

POSLOVNI PROCES

BROJ TELEFONA

Prebivalište/boravište, MBG

01/4563 588; 01/4563 589

Osobne iskaznice

01/4563 560; 01/4563 646

Putovnice

01/4563 593; 4563 591

Prijenos posmrtnih ostataka

01/4563 593

Poslovi oružja

01/4563 240; 01/4563 630

Državljanstvo

01/4563 569; 01/4563 641

Stranci

01/4563 639; 01/4563 638

Vozači (vozačke dozvole)

01/6333 341

Vozila

01/6333 319; 01/6333 422

Nalazni ured

01/6333 439

Poslovi pisarnice

01/4563 649; 01/4563 653

 
 
 
 Upravni poslovi u policijskim postajama na području gradova zagrebačke županije i IX. policijske postaje Sesvete

Policijska postaja

e-mail adresa

Radno vrijeme

Kontakt telefon

IX. PP (Sesvete)

pp.sesvete@mup.hr

7 do 14 sati
Ponedjeljkom
7 do 17,30

01/4570 823; 01/4570 824
Stranci - 01/4570 821

Zaprešić

pp.zapresic@mup.hr

7 do 14 sati
Ponedjeljkom
7 do 17,30

01/4570 469; 01/4570 498
Stranci - 01/4570 481
- 01/4570 487

Velika Gorica

pp.velika.gorica@mup.hr

7 do 14  sati
Ponedjeljkom
7 do 17,30

01/4563 632; 01/4563 654
Stranci - 01/4563 689

Samobor

pp.samobor@mup.hr

7 do 14  sati
Ponedjeljkom
7 do 17,30

01/4570 036; 01/4570 056;
01/4570 014
Stranci - 01/4570 013

Dugo Selo

pp.dugo.selo@mup.hr

7 do 14 sati

01/4570 924; 01/4570 935
Stranci - 01/4570 946
- 01/4570 921

Vrbovec

pp.vrbovec@mup.hr

7 do 14 sati

01/4570 865; 01/4570 882
Stranci - 01/4570 864

Ivanić Grad

pp.ivanic.grad@mup.hr

7 do 14 sati

01/4570 069; 01/4570 067;
01/4570 068
Stranci - 01/4570 062

Sveti Ivan Zelina

pp.sveti.ivan.zelina@mup.hr

7 do 14 sati

01/4570 787; 01/4570 764
Stranci - 01/4570 766

Jastrebarsko

pp.jastrebarsko@mup.hr

7 do 14 sati

01/4570 164; 01/4570 186;
01/4570 170
Stranci - 01/4570 182