Informacije za tijela javnog sektora

S ciljem zadržavanja jedinstvenog okvira portala e-Građani potrebno je prilikom dizajniranja e-usluga razmatrati integracije na gradivne blokove

Portal e-Građani obuhvaća sve informacije, e-usluge i e-poruke koje tijela državne uprave pružaju građanima i poslovnim subjektima. Ključna okosnica e-Građana je pružiti korisniku dojam jedinstvenog okvira.

Naziv e-Građani od doba pokretanja projekta do danas je evoluirao iz sinonima za usluge u digitalni identitet građana Republike Hrvatske.

Ono što čini portal e-Građani su njegovi gradivni blokovi, odnosno obvezne zajedničke generičke komponente koje pružaju određene funkcionalnosti i samim time postaju sastavni dio e-Usluga unutar sustava e-Građani (npr. autentifikacija, plaćanje, korisnički pretinac, ovlaštenje…).

Portal e-Građani vodi Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva u suradnji s Vladom Republike Hrvatske i tijelima državne uprave - ministarstvima, uredima Vlade RH, središnjim državnim uredima, državnim upravnim organizacijama te drugim tijelima javne vlasti.

Ako kao javna institucija želite biti dio sustava e-Građani, za sve informacije možete kontaktirati Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva.