Informacije za tijela javnog sektora

S ciljem zadržavanja jedinstvenog okvira sustava e-Građani potrebno je prilikom dizajniranja e-usluga razmatrati integracije na gradivne blokove

Sustav e-Građani obuhvaća sve informacije, e-usluge i e-poruke koje tijela državne uprave pružaju građanima i poslovnim subjektima. Ključna okosnica sustava e-Građani je da korisniku pruži dojam jedinstvenog okvira.

Naziv e-Građani od doba pokretanja projekta do danas je evoluirao iz sinonima za usluge u digitalni identitet svakog građanina Republike Hrvatske.

Ono što čini sustav e-Građani su njegovi gradivni blokovi, odnosno obvezne zajedničke generičke komponente koje pružaju određene funkcionalnosti i samim time postaju sastavni dio e-Usluga unutar sustava e-Građani (npr. autentifikacija, plaćanje, korisnički pretinac, ovlaštenje…).

Sustav e-Građani vodi Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva u suradnji s Vladom Republike Hrvatske i tijelima državne uprave - ministarstvima, uredima Vlade RH, središnjim državnim uredima, državnim upravnim organizacijama te drugim tijelima javne vlasti.

Ako kao javna institucija želite biti dio sustava e-Građani, za sve informacije možete kontaktirati Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva.

•         e-mail: e-gradjani@rdd.hr
•         telefon: 01 2357 543
•         faks: 01 2357 693