HRana – upozorenja o hrani

HRana je besplatna mobilna aplikacija koja građanima omogućava tijekom 24 sata dobivanje informacija o upozorenjima o hrani, hrani za životinje i o predmetima i materijalima koji dolaze u neposredan dodir s hranom, a nalaze se na tržištu RH ili EU

Namijenjena je svim građanima kako bi pružala jednostavne i pravovremene informacije o nesukladnim proizvodima za koje se radi opoziv s tržišta, a nalaze se na tržištu i u roku trajanja.

U aplikaciji koju građani besplatno koriste na svojim mobilnim uređajima nalaze se informacije o nesukladnim proizvodima za koje se radi opoziv s tržišta, a nalaze se na tržištu i u roku trajanja, uz niz drugih edukativnih informacija za potrošače.

Informacije koje Ministarstvo poljoprivrede ažurira u realnom vremenu građani primaju putem obavijesti aplikacije, a obavijest sadržava prikaz upozorenja o hrani i dodatne informacije o nesukladnom proizvodu (naziv proizvoda i sliku, rok trajanja, vrstu rizika za zdravlje, izvršenu radnju nadležnih institucija, status distribucije i sl.) te podatke o subjektu o poslovanju hranom koji je taj proizvod stavio na tržište.

Aplikacija kroz dva izbornika nudi sve obavijesti na razini EU na engleskom jeziku te informacije na hrvatskom jeziku koje se odnose samo na hrvatsko tržište. 

Detalje zainteresirani korisnici mogu pronaći na mrežnim stranicama, a aplikaciju preuzeti na platformama:

Android Google Trgovina
 
iOs App Trgovina