Evidencije gospodarstvenika u Hrvatskoj

Pogledajte sve državne registre koji su na raspolaganju poslovnim korisnicima

Temeljnu evidenciju svih gospodarskih subjekata u Republici Hrvatskoj (RH) vodi Ministarstvo pravosuđa i uprave u obliku Sudskog registra. Registar predstavlja tražilicu u kojoj su dostupni osnovni podaci o svim gospodarskim subjektima u RH.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja nadležno je za poduzetničke zone i poduzetničke potporne institucije u RH ili drugih tijela državne uprave nadležnih za dodjelu potpora, poticajnih mjera, darovnica ili povlastica.

Jedinstveni registar poduzetničke infrastrukture obuhvaća evidenciju i sistematizaciju subjekata poduzetničke infrastrukture u RH koji su korisnici potpora, poticajnih mjera, darovnica ili povlastica, odnosno koji namjeravaju koristiti iste, odobrene od  

Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju vodi Upisnik poljoprivrednih gospodarstva, tj. evidenciju o poljoprivrednim gospodarstvenicima.
 
Hrvatska gospodarska komora putem projekta Digitalne komore, komunikacijske platforme nudi članicama, poslovnim subjektima, javnoj upravi i građanima svoje e-usluge. Pored Digitalne komore, HGK upravlja i Registrom hrvatskih izvoznika  koji omogućuje jednostavnu pretragu hrvatskih izvoznika.
 
Hrvatska obrtnička komora administrira Registrom hrvatskim gospodarstvenika-obrtnika koji nudi mogućnost filtrirane pretrage baze obrta u RH.
 
Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske projektom Registar hrvatskih subjekata izvan Republike Hrvatske, kao digitalne baze podataka i komunikacijske mreže, nastoji na globalnoj razini evidentirati i povezati hrvatske gospodarstvenike i njihove organizacije.