e-Matične knjige

Putem e-usluge e-Matične knjige možete zatražiti i dobiti elektronički zapis o svojim podacima i podacima svog malodobnog djeteta pohranjenim u bazi podataka Državnih matica

Zahtjevi koje se može zatražiti:
  • e-Domovnica
  • e-Rodni list
  • e-Izvadak iz MR
  • e-Vjenčani list
  • e-Potvrda o životnom partnerstvu
  • e-Zapis iz registra birača.
Odabirom dokumenta za koji želite podnijeti zahtjev možete:
  • zatražiti izdavanje elektroničkog zapisa o vašim podacima
  • pregledati ranije podnesene zahtjeve za izdavanje elektroničkog zapisa.
Nakon što zatražite elektronički zapis, isti će, ovisno o vašem odabiru, biti dostavljen na upisanu adresu elektroničke pošte i/ili u korisnički pretinac.
Potrebna razina za prijavu na e-uslugu je najniža / 1. razina, tj. e-uslugu je moguće koristiti već i s ePass vjerodajnicom.

VAŽNO:
Ako želite koristiti ovu uslugu za svoje malodobno dijete, klikom na strelicu kraj vašeg imena u desnom kutu crvene trake otvorite prozorčić i odaberite "Promjena subjekta“.