Besplatni telefoni javne uprave

 

  • 0800 669 933 - porezna oslobođenja, olakšice i porezno priznati izdaci za građane

  • 0800 234 505 - poduzetnički info telefon Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta

  • 0800 50 92 - anti korupcijski telefon MUP-a

  • 0800 79 99 - bijeli telefon Ministarstva zdravstva

  • 0800 77 99 - pomoć žrtvama trgovanja ljudima

  • 0800 00 80 - FINA centar za odnose s korisnicima

  • 0800 80 08 - anti droga telefon

  • 0800 03 04 - prijava neetičnog postupanja državnih službenika

  • 0800 10 01 - prijava utaje poreza, neizdavanja računa, rada na crno i drugih poreznih prekršaja, te pritužbe na rad službenika Porezne uprave

  • 116 006 - Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja