Državna nagrada za sport „Franjo Bučar"

Državna nagrada dodjeljuje se za višegodišnje uspješno djelovanje u sportu, osvajanje olimpijske medalje, iznimno znanstveno, stručno i pedagoško ostvarenje ili sportsko dostignuće

Državna nagrada za sport „Franjo Bučar" najviše je priznanje koje Republika Hrvatska dodjeljuje za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značenja za razvoj sporta u Republici Hrvatskoj. Osnovana je 1991. godine kao sljednica majske nagrade fizičke kulture i republičke nagrade fizičke kulture, a dodjeljuje se stručnim i javnim djelatnicima u području sporta, sportašima, pravnim i fizičkim osobama koje obavljaju sportsku djelatnost te drugim pravnim i fizičkim osobama zaslužnim za razvoj sporta.

Državna nagrada dodjeljuje se za višegodišnje uspješno djelovanje u sportu, osvajanje olimpijske medalje, iznimno znanstveno, stručno i pedagoško ostvarenje ili sportsko dostignuće, a odluku o dodjeli donosi Odbor Državne nagrade za sport „Franjo Bučar" čije članove je imenovao Hrvatski sabor na prijedlog državne tajnice za sport.

Natječaj

Natječaj za dodjelu Državne nagrade za sport „Franjo Bučar" objavljuje se svake godine polovinom rujna u dnevnom tisku, i traje 30 dana od dana objave. Natječaj utvrđuje postupak predlaganja sportaša i drugih pojedinaca odnosno skupina te fizičkih i pravnih osoba i drugih organizacija koje obavljaju sportsku djelatnost (predložnici) i rok za podnošenje poticaja za dodjelu nagrade.

Poticaj mora biti pismeno obrazložen, a mogu ga dati:
  • sportske udruge
  • sportski savezi
  • zajednice sportskih udruga i saveza
  • školski i studentski sportski klubovi
  • škole, fakulteti i druge pravne osobe koje obavljaju sportsku djelatnost i imaju sjedište u Republici Hrvatskoj
  • pojedinci i skupine uglednih sportaša i sportskih djelatnika
  • pedagozi tjelesne i zdravstvene kulture
  • treneri i drugi stručni djelatnici u sportu
  • pojedinci tj. građani Republike Hrvatske.

Ministarstvo turizma i sporta u roku od 15 dana od zaključenja natječaja poticaje dostavlja Odboru za daljnji postupak i odlučivanje.

Odbor objavljuje imena nagrađenih i svečano dodjeljuje Državnu nagradu 25. studenoga prigodom godišnjice rođenja Franje Bučara, a svi nagrađeni dobivaju medalju s likom Franje Bučara, posebne diplome i novčane nagrade. Medalja je rad akademskog kipara Koste Angelija Radovanija.

Dodjela Državne nagrade za sport „Franjo Bučar" od nacionalnog je interesa, a sredstva potrebna za dodjelu Državne nagrade osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske.

Više informacija o Državnoj nagradi Franjo Bučar možete naći na poveznici Ministarstva turizma i sporta

Državna nagrada za sport "Franjo Bučar".