Ured za opće poslove Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske

Ravnateljica: Marija Vrhovski 

Adresa: Opatička 8, 10000 Zagreb
Tel: (01) 4569 569; 6303-330 
Fax: (01) 6303-000
E-mailuzop@uzop.vlada.hr

 

 

Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske je zajednička stručna služba koja obavlja stručne poslove za Hrvatski sabor, Vladu Republike Hrvatske, Ured predsjednika Republike Hrvatske, urede Vlade Republike Hrvatske, Direkciju za korištenje službenih zrakoplova Vlade Republike Hrvatske, Državno izborno povjerenstvo te Ured predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti.

UZOP je osnovan Uredbom o Uredu za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 43/2012, 121/2012).  

UZOP obavlja sljedeće stručne poslove:
  • upravljanje ljudskim potencijalima, pravne poslove, poslove pisarnice i pismohrane;
  • ​financijsko računovodstvene poslove;
  • financijsko planiranje, pripremu i kontrolu te izvršenje proračuna;
  • pružanje informatičke i telekomunikacijske podrške;
  • obavljanje poslova nabave roba, radova i usluga;
  • obavljanje općih i tehničkih poslova.

UZOP ima sljedeću organizacijsku strukturu:
 
 
 

Financijski dokumenti Ureda: 


Javna nabava

  

Zapošljavanje - otvoreni natječaji:

  

Zapošljavanje - arhivirani natječaji

Ostali propisi

Godišnji plan rada za 2019.