Bolonjski proces

Bolonjski proces uveo je niz novina: tri razine studija, ECTS bodove, nove akademske titule i stručne nazive

U svrhu stvaranja Europskog prostora visokog obrazovanja Hrvatska je, uz još 48 europskih zemalja, provela reformu visokog obrazovanja poznatu kao Bolonjski proces.

Svi studijski programi usklađeni su 2005. godine sa zahtjevima Bolonjskoga procesa, a svi studenti koji u Republici Hrvatskoj završavaju bolonjske studije dobivaju ECTS bodove te imaju pravo na dopunsku ispravu o studijima.

Sve relevantne informacije vezane uz Bolonjski proces možete naći na stranici Europskog prostora visokog obrazovanja

Europski prostor visokog obrazovanja.
 

Tri razine studija

Sustav studija usklađen sa zahtjevima Bolonjskog procesa sastoji se od tri glavne razine: preddiplomske, diplomske i poslijediplomske.

Preddiplomski studij traje tri do četiri, dok diplomski traje od jednu do dvije godine, uz ukupno trajanje preddiplomske i diplomske razine od minimalno pet godina. Treća razina studija odnosi se na poslijediplomske, odnosno doktorske studije.

Takav ustroj omogućava studentima da brže nego u starom sustavu dobiju prvu (preddiplomsku) visokoobrazovnu kvalifikaciju i uključe se na tržište rada ili da nakon preddiplomske razine nastave studij.  
 

ECTS bodovi

ECTS bodovi (prema engleskom European Credit and Transfer System) je sustav prikupljanja i prenošenja bodova koji označavaju opterećenje studenata prema unaprijed definiranim ishodima učenja u pojedinom kolegiju ili programu.
 
U Republici Hrvatskoj je propisano da pojedine razine studijskih programa trebaju imati određeni broj ECTS bodova, i to:
  • Preddiplomska razina od 180 do 240 ECTS bodova
  • Diplomska razina od 60 do 120 ECTS bodova.
Važno je imati na umu da ukupan broj na preddiplomskoj i diplomskoj razini mora biti najmanje 300 ECTS bodova.
 
S obzirom na to da se bodovi temelje na postignućima u učenju i opterećenju studenata u pojedinom kolegiju, student svoje ECTS bodove može prenositi s jednog sveučilišta na drugo tako da se ukupni stečeni bodovi ubrajaju u tijek studija ili obrazovanja.
 

Novi akademski nazivi

Bolonjski proces donio je i nove akademske odnosno stručne nazive. Tako se završetkom prve razine studija stječu nazivi sveučilišnog ili stručnog prvostupnika, završetkom druge razine nazivi magistra ili stručnog specijalista određene struke te završetkom poslijediplomske, treće razine, akademski stupanj doktora znanosti.

Više o vrstama studija i nazivima koji se stječu njihovim završetkom možete doznati na stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja

Vrste studija.
 

Dopunska isprava o studiju

Dopunska isprava o studiju (na engleskom Diploma Supplement) je dokument koji sadrži podatke važne za razumijevanje završenog studijskog programa, a koji nisu navedeni u diplomi.

Visoka učilišta su dužna svakom studentu nakon završetka programa izdati dopunsku ispravu o studiju bez naknade, i to na hrvatskom i engleskom jeziku.
 
Dopunska isprava o studiju između ostaloga sadrži opis razine i vrste studija koju je student završio, prijepis ocjena i opis uspjeha studenta te detaljan opis sustava visokog obrazovanja u Hrvatskoj. 

 

Dodatne informacije:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja - Ustanove iz sustava visokog obrazovanja