Upravljanje i korištenje sustava bespilotnih zrakoplova (tzv. dronova)

Dron mora biti tehnički ispravan te morate provjeriti omogućavaju li meteorološki i drugi uvjeti siguran let, je li sva oprema odgovarajuće pričvršćena i može li dron neometano poletjeti i sletjeti. Zbog sigurnosti, može se letjeti samo danju

Letenje sustavom bespilotnih zrakoplova mora se izvoditi sukladno primjenjivim propisima za korištenje zračnog prostora Republike Hrvatske i odredbama Pravilnika o sustavima bespilotnih zrakoplova.
 

Letenje sustavom bespilotnih zrakoplova može biti:

1. za potrebe rekreacije i sporta (zrakoplovni model)
2. za potrebe izvođenja letačkih operacija (izvođenje radova iz zraka - npr. snimanja, oglašavanja, nadzora i slično).

 

1. Letenje sustavom bespilotnih zrakoplova za potrebe rekreacije i sporta (zrakoplovni model)

 

Što trebate ishoditi za letenje sustavom bespilotnih zrakoplova za potrebe rekreacije i sporta (zrakoplovni model) 

  • Dozvolu za uporabu radio frekvencijskog spektra, koju možete naći na web-stranici HAKOM-a. Dozvola ovisi o frekvencijskom pojasu koji koristi sustav bespilotnih zrakoplova (npr. za frekvencijski pojas 2.400 – 2.4835 GHz primjenjiva je Opća Dozvola OD-16, a za frekvencijski pojas 5.725 – 5.875 GHz primjenjiva je Opća Dozvola OD-92).
 
  • Policu osiguranja u skladu sa Zakonom o obveznim osiguranjima u prometu. Polica osiguranja potrebna je samo u slučaju da je masa sustava bespilotnih zrakoplova veća ili jednaka 20 kg.
 
  • Prije letenja u kontroliranom zračnom prostoru potrebno je prethodno ishoditi odobrenje Hrvatske kontrole zračnog prometa. Za više detalja vidjeti ovdje.
 
  • Sustav bespilotnih zrakoplova mora biti označen identifikacijskom negorivom pločicom kad je masa sustava veća od 5 kg. 
             Negoriva pločica mora sadržavati sljedeće podatke:
               - identifikacijska oznaka sustava bespilotnih zrakoplova,
               - podaci o vlasniku (ime, prezime, adresa, telefon/e-mail

 

Gdje se smije izvoditi letenje sustavom bespilotnih zrakoplova za potrebe rekreacije i sporta (zrakoplovni model)

Izvođenje letova za potrebe rekreacije i sporta moguće je samo u nenaseljenom područjima.
 

2. Letenje sustavom bespilotnih zrakoplova za potrebe izvođenja letačkih operacija

Operator sustava bespilotnih zrakoplova smije izvoditi letačke operacije kada Hrvatskoj agenciji za civilno zrakoplovstvo:
 
  • podnese prijavu u evidenciju operatora sustava bespilotnih zrakoplova (FOD-FRM-005). Prijava je obavezna za kategorije B2 i C1
  • ishodi odobrenje za izvođenje letačkih operacija kategorije C2. 
 

Letačke operacije sustavom bespilotnih zrakoplova u kontroliranom zračnom prostoru

Izvođenje letačkih operacija dronovima u kontroliranom zračnom prostoru dozvoljeno je samo uz prethodno odobrenje Hrvatske kontrole zračne plovidbe. Granice kontroliranih zona (CTR) mogu se provjeriti ovdje.

Pritom vodite računa o tome da se let sustavom bespilotnih zrakoplova odvija na udaljenosti od najmanje 3 km od aerodroma i prilazne ili odlazne ravnine aerodroma.

U slučaju da primijetite neovlašteno izvođenje letačkih operacija dronovima, molimo vas da Hrvatskoj agenciji za civilno zrakoplovstvo dostavite obrazac prijave koji možete naći ovdje.

Za sve bespilotne zrakoplove mase veće od 900 g obavezna je uspostava ad hoc strukture zračnog prostora prije izvođenja letačkih operacija.

Bespilotnim zrakoplovom dopušteno je letenje:
 
  • u kontroliranom zračnom prostoru izvan prostora polumjera 5 km od referentne točke aerodroma na visini do 50 m iznad razine tla
  • na udaljenosti od najmanje 3 km od rubova i pragova uzletno-sletne staze (USS) nekontroliranog aerodroma (slika 1-1), osim kada su posebno predviđene procedure za letenje bespilotnih zrakoplova definirane naputkom za korištenje aerodroma.


Dodatne informacije: