Unos i iznos oružja i streljiva iz/u države koje nisu članice EU

Oružje i streljivo ste dužni prijaviti graničnoj policiji i carini. U suprotnom policija će vam oružje i streljivo oduzeti i pohraniti do okončanja postupka

Hrvatski državljani i stranci preko državne granice mogu, samo u svrhu lova i održavanja sportskih natjecanja, prenositi oružje i streljivo B, C i D kategorije. Popis dozvoljenog i zabranjenog oružja možete pronaći na stranicama Ministarstva unutarnjih poslova

Popis dozvoljenog i zabranjenog oružja na teritoriju RH.

Ako je svrha lov, hrvatski državljani i stranci mogu prenijeti do tri komada odgovarajućeg oružja, 500 komada streljiva za lovačko oružje s glatkim cijevima te 100 komada streljiva za lovačko oružje s užlijebljenim cijevima (ne smiju ih prodavati). Za sportska natjecanja ograničenja nisu propisana.

Oružje i streljivo ste dužni prijaviti graničnoj policiji i carini. U suprotnom policija će vam oružje i streljivo oduzeti i pohraniti do okončanja postupka. 

Možete ih prenositi samo preko međunarodnih graničnih prijelaza, osim ako međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno.


Upis u putnu ispravu za hrvatske državljane

Hrvatski državljanin može u zemlju unijeti oružje i streljivo na temelju odobrenja policijske uprave ili postaje.

Hrvatski državljanin s prebivalištem u inozemstvu koji nema odobrenje policijske uprave ili postaje za nabavu oružja, može radi lova ili streljaštva unijeti lovačko, odnosno sportsko oružje i pripadajuće streljivo ako mu je upisano u putnu ispravu. Upis u putnu ispravu oružja i streljiva obavlja diplomatska misija/konzularni ured RH uz uvjet posjedovanja odobrenja za nošenje tog oružja države u kojoj prebiva.

Ako navedeno oružje i pripadajuće streljivo nije upisano u putnu ispravu, granična policija izdat će vam odobrenje za unos koje na izlasku iz zemlje poništava. Odobrenje za unos granična policija izdaje uz uvjet posjedovanja odobrenja za nošenje tog oružja države u kojoj prebivate, te će u putnu ispravu unijeti podatke o unosu oružja i streljiva. 
 

Upis u putnu ispravu za strane državljane

Stranac koji je u tranzitu ili koji dolazi u Hrvatsku radi lova može preko državne granice prenositi oružje i pripadajuće streljivo upisano u putnu ispravu. Upis obavlja diplomatska misija/konzularni ured RH, uz uvjet posjedovanja odobrenja za nošenje tog oružja države u kojoj prebiva.

Ako navedeno nije upisano u putnu ispravu, granična policija izdat će odobrenje za unos koje vam na izlasku iz zemlje poništava. Odobrenje za unos granična policija izdaje uz uvjet posjedovanja odobrenja za nošenje tog oružja države u kojoj prebivate te će u putnu ispravu unijeti podatke o unosu oružja i streljiva.

Ako unosite oružje i streljivo u svrhu sportskog natjecanja pravila su jednaka ako ćete oružje koristiti u Hrvatskoj.

U slučaju tranzita svrha je nevažna. 
 

Dodatne informacije:

Diplomatske misije i konzularni uredi RH u svijetu