Osobni podaci o zdravlju

Vaše osobne podatke o zdravlju može koristiti samo vaš izabrani liječnik, a na zahtjev ih je obvezan na uvid dati vama, tijelima državne uprave i sudbenoj vlasti

Prikupljanje i daljnja obrada osobnih podataka koji se odnose na zdravlje je zabranjena.

Iznimno se takvi podaci mogu prikupljati i dalje obrađivati u slučaju: 
  • dali ste pristanak za prikupljanje i obradu
  • obrada je određena zakonom, odnosno u svrhu izvršavanja zakonskih obveza voditelja zbirke osobnih podataka
  • svrha obrade je zaštita vašeg  života ili tjelesnog integriteta
  • da su predmet obrade podaci koje ste sami objavili
  • obrada je potrebna radi uspostave, ostvarenja ili zaštite potraživanja propisanih zakonom 
  • obrada je potrebna u svrhe preventivne medicine, medicinske dijagnoze, zdravstvene skrbi ili upravljanja zdravstvenim službama pod uvjetom da takve podatke obrađuje zdravstveni djelatnik sukladno propisima i pravilima. 

Obrada osobnih podataka koji se odnose na zdravlje mora biti posebno označena i zaštićena prema posebnoj uredbi

Uredba o načinu pohranjivanja i posebnim mjerama tehničke zaštite posebnih kategorija osobnih podataka.
 

Uvid u dokumentaciju

Vaš liječnik je obvezan voditi točnu, iscrpnu i datiranu medicinsku dokumentaciju.

Na zahtjev, obvezan ju je dati na uvid:
  • vama kao pacijentu
  • ministarstvu nadležnom za zdravstvo
  • tijelima državne uprave
  • sudbenoj vlasti.
 

Mjere zaštite

Liječnik ili druga odgovorna osoba koja obavlja zdravstvenu djelatnost obvezni su čuvati podatke o ambulantnom liječenju bolesnika deset godina nakon završenog liječenja te zaštititi podatke od neovlaštenih promjena.    

Posredstvom Središnjeg informacijskog sustava primarne zdravstvene zaštite (IISPZZ), vaši identifikacijski podaci odvojeni su od podataka o zdravlju. Pritom vaše podatke o zdravlju može koristiti samo vaš izabrani liječnik i to isključivo korištenjem svoje smart-kartice (kartica s ugrađenim čipom koju izdaje nadležna ustanova) i ukucavanjem vlastitog PIN-a.


Dodatne informacije:

Zakon o zaštiti osobnih podataka

Zakon o zaštiti prava pacijenata
 


Povezane e-usluge:

Pregled izabranog liječnika

Portal zdravlja
 

Možda vas zanima i...