Dopunsko osiguranje HZZO-a

Ako imate dopunsko zdravstveno osiguranje u HZZO-u, ne morate sudjelovati u troškovima zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Svi građani stariji od 18 godina koji su prijavljeni na obvezno zdravstveno osiguranje mogu u Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (HZZO) sklopiti ugovor i o dopunskom zdravstvenom osiguranju.


Oslobođenje od plaćanja liječenja, usluga i pomagala

Ako imate dopunsko zdravstveno osiguranje u HZZO-u, nećete morati plaćati:
 • troškove zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (bivšu participaciju), osim doplate za lijekove s Dopunske liste lijekova
 • troškove bolničkog liječenja
 • specijalističkih pregleda i dijagnostike
 • ortopedskih i drugih pomagala
 • dentalne zdravstvene zaštite i protetike
 • fizikalne rehabilitacije, kad tu zdravstvenu zaštitu koristite temeljem uputnice HZZO-a i u ustanovama koje imaju sklopljen ugovor s HZZO-om.

Oslobođeni ste i plaćanja troškova liječenja u drugim državama članicama i trećim državama sukladno propisima Europske unije, međunarodnom ugovoru, Direktivi 2011/24/EU, Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju i općem aktu Zavoda, ako propisima Europske unije, odnosno međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno.


Osobe s invaliditetom

Za osigurane osobe s invaliditetom koje imaju 100 posto oštećenja organizma, odnosno tjelesnog oštećenja prema posebnim propisima, za osobe kod kojih je utvrđeno više vrsta oštećenja, te za osobe s tjelesnim ili mentalnim oštećenjem ili psihičkom bolešću zbog kojih ne mogu samostalno izvoditi aktivnosti primjerene životnoj dobi sukladno propisima o socijalnoj skrbi, sredstva za premiju dopunskoga zdravstvenog osiguranja koje provodi HZZO osiguravaju se u državnom proračunu.


Ostali koji imaju pravo na policu na teret državnog proračuna

Pravo na plaćanje premije iz državnog proračuna ostvaruju i osigurane osobe:
 • osigurane osobe s invaliditetom koje imaju 100% oštećenja organizma, odnosno tjelesnog oštećenja prema posebnim propisima, osobe kod kojih je utvrđeno više vrsta oštećenja te osobe s tjelesnim ili mentalnim oštećenjem ili psihičkom bolešću zbog kojih ne mogu samostalno izvoditi aktivnosti primjerene životnoj dobi sukladno propisima o socijalnoj skrbi, - izmjena
 • darivatelji dijelova ljudskog tijela u svrhu liječenja
 • dobrovoljni davatelji krvi s više od 35 davanja (muškarci), odnosno s više od 25 davanja (žene)
 • redoviti učenici i studenti stariji od 18 godina
 • osigurane osobe čiji ukupan prihod u prethodnoj kalendarskoj godini, iskazan po članu obitelji, mjesečno nije veći od 1.600,12 kn (prihodovni cenzus), a za osiguranike – samce, ako im prihodovni cenzus u prethodnoj kalendarskoj godini nije veći od 2.047,20 kn.


Sklapanje ugovora

Dopunsko zdravstveno osiguranje ostvaruje se sklapanjem ugovora između osigurane osobe, odnosno tvrtke za njezine zaposlenike i HZZO-a. Ugovor se sklapa na temelju ponude za sklapanje ugovora koju morate podnijeti u HZZO-u. Policu dopunskog zdravstvenog osiguranja možete ugovoriti i na stranicama HZZO-a

Ugovaranje dopunskog osiguranja u četiri jednostavna koraka.


Važenje police

Temeljem podnesene ponude, dobit ćete policu i iskaznicu dopunskog zdravstvenog osiguranja koje će početi važiti u roku od 15 dana od sklopljenog ugovora.

Osiguranicima, koji su imali ranije ugovoreno dopunsko zdravstveno osiguranje kod drugog osiguravatelja i koje je isteklo najkasnije 30 dana prije sklapanja ugovora o dopunskom zdravstvenom osiguranju, rok važenja police i iskaznice počinje teći s danom podnošenja ponude HZZO-u.

Obrasce ponude za sklapanje ugovora, cijene polica i sve ostale informacije o dopunskom osiguranju pronaći ćete na stranicama HZZO-a

Dopunsko zdravstveno osiguranje.